Styreleder i Norsk Billedkunstnere, Ruben Steinum, er svært kritisk til at kommuner kun vil betale kunstkonsulenter med honorar.
Foto
Jannik Abel / NBK

Kommuner vil ikke betale ut lønn til kunstkonsulenter

Publisert: 3. juni 2021 kl 08.57
Oppdatert: 3. juni 2021 kl 08.57

Når kommuner og fylkeskommuner setter i gang kunstprosjekter i offentlige rom, søker de ofte etter kunstkonsulenter som kan lede arbeidet. Dette er ofte kunstnere som trenger en biinntekt ved siden av kunstproduksjon. De er derimot nødt til å ta imot et fastsatt honorar, i stedet for lønn.

Geir Egil Bergjord, kunstner og nestleder i Norske Billedkunstnere, forteller at han ved to anledninger siden 2015 har mistet jobber for Stavanger kommune fordi han ville ha honoraret utbetalt som lønn.

I det siste har flere kunstnerorganisasjoner meldt om at flere av medlemmene deres blir presset til å ta jobber som oppdragstakere. Dette gjør at de går glipp av rettigheter som sykepenger og dagpenger.

Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere, er svært kritisk til at kommuner og andre offentlige aktører presser kunstnere til å ta jobber som oppdragstakere. Han forteller at dette er en velkjent utfordring for hans medlemmer, og at det setter kunstneren i en sårbar situasjon.

Når bildekunstnere for utbetalt honorar som kunstkonsulent betyr det også betydelig mer administrasjon i forbindelse med regnskap. For i motsetning til konsulentoppdrag er ikke kunstproduksjon momspliktig. Dermed blir man nødt til å ha et todelt regnskap.

– Det er en vanskelig situasjon å skulle balansere momspliktig næring med ikke-momspliktig kunstnerisk næring. Vi anbefaler våre medlemmer å ta alle oppdrag utenom kunstproduksjon som lønnsinntekt, sier Steinum til Klassekampen.