Union Scene ligger i ombygde fabrikklokaler ved Drammenselva.
Foto
Union Scene / Drammen Scener

Opplevde en publikumssvikt på 53 prosent i november

Publisert: 14. desember 2021 kl 13.16
Oppdatert: 15. desember 2021 kl 09.41

Aktører i kulturbransjen mener støtteordningene må være mer treffsikre.

Mandag ble nye koronatiltak presentert, som igjen går hardt ut over kulturlivet og utelivsbransjen. Der ble det blant annet ble kjent at det innføres en ny, nasjonal skjenkestopp.

Regjeringen setter som følge av tiltakene av 1,1 milliarder kroner til ulike støttetiltak for kulturbransjen

– La meg være krystallklar: Vi er her for dere gjennom hele krisen, sa kulturministeren på pressekonferansen.

Det kom også frem at de forbedrer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, og viderefører stimuleringsordningen for kulturlivet.

Kompensasjonsordningen skal gjelde fra 1. november 2021, men må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. Ordningen vil sendes på kort høring i sektoren.

Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022.

Publikumssvikt før tiltakene

Kulturaktører mener stimuleringsordningen også burde gjelde fra november:

Drammen Scener opplevde en publikumssvikt på 53 prosent i november. Koronastøtten må ta høyde for inntektsfallet, sier Knut Harald Pleym, daglig leder ved Drammen Scener, til Klassekampen.

– Når smitten stiger og medieoppmerksomheten øker, blir publikum mer urolige, sier han.

I november 2019 solgte Drammen Scener litt over 15.000 billetter. Årets novembersalg er 42 prosent lavere.

De siste to ukene i november er nedgangen på 53 prosent. Tallene viser at salget dropper i takt med utviklingen i smitten, mener Pleym.

Nina Hodneland, daglig leder i interesseorganisasjonen Norske kulturhus, håper også at regjeringen snur i avgjørelsen om når stimuleringsordningen skal gjelde fra.

– Selv om det var lov å arrangere, tok publikum aldri fri fra pandemien, sier hun til Klassekampen.