Se Kunst Magasin i Bodø er blant 57 tidsskrifter og kritikkprosjekter som får tilskudd fra Kulturrådet i denne omgang.
Foto
Kulturrådet

Tilskudd til 57 tidsskrifter og prosjekter innen kulturkritikk

Publisert: 25. november 2021 kl 08.49
Oppdatert: 25. november 2021 kl 08.52

Se Kunst Magasin i Bodø og mangfoldstidsskriftet Samora i Oslo får begge tilskudd fra Kulturrådet for første gang. Tildelingsrunden var preget av tøffe og krevende prioriteringer, forteller utvalgsleder Ida Habbestad.

57 ulike tidsskrift og andreprosjekter fikk tilskudd fra ordningen for tidsskrift og kritikk i denne runden. Et prosjekt om multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää har også kommet inn på ordningen, mens tidsskrifter som Hakapik i Tromsø, Barnebokkritikk.no i Bergen og Scenekunst.no i Oslo har fått videreført sine tilskudd.

I tillegg til tidsskrifter gis det også tilskudd til andre kritikkprosjekter, som et kritikerseminar i Lillehammer og kursing i filmkritikk i Bergen, Trondheim og Oslo i regi av Norsk Tidsskriftforening.

– Tidsskriftene og kritikken trenger økte ressurser

– Interessen for kulturtidsskriftene har økt, og de har potensial for langt flere lesere i dag. Men redaksjonene trenger økte ressurser for å formidle og nå ut med sine kritikker, essays og andre saker, sier Ida Habbestad, leder i Kulturrådets faglige utvalg for tidsskrift og kritikk.

– Den undersøkende og kritiske kulturjournalistikken i de landsdekkende mediene er svekket. Det understreker behovet for å gi kulturtidsskriftene og kritikere bedre vilkår, sier Habbestad. – En velfungerende ytringskultur gir trygge rammer for at alle typer stemmer og erfaringer får sin plass i offentligheten. Kulturtidsskriftene har gode forutsetninger til å være en sentral brobygger mellom kunst og samfunn.

Kulturrådet etablerte tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk i 2019, blant annet for å styrke den offentlige ytringskulturen, stimulere til diskusjon om kunst- og kulturpraksiser og fremme debatt om kunst og kultur i et demokratiperspektiv.

Behovet i feltet er langt større

– I denne runden har trange budsjettrammer ført til tøffe og krevende prioriteringer, sier Habbestad.

– Vi vet at behovet i feltet er langt større enn det vi kan tilby i dag, og håper myndighetene følger opp Kulturrådets uttalte ønske om å styrke arbeidet med ytringsrom i tiden som kommer.

På grunn av den trange budsjettrammen begrenses utlysningen av midler til den særegne fristen 2. mars 2022. Som ledd i regjeringens scenekunststrategi er det i statsbudsjettet foreslått brukt 1 million kroner av spilleoverskuddet til kulturformål, innrettet på tidsskrift og kritikk, «for å sikre bedre ytringsklima om scenekunst». Det er kun denne summen og dette formålet som utlyses til fristen 2. mars.

Listen over de som har fått tilskudd: