Foto
Illustrasjonsbilde: Maskot/Scanpix

12,6 millioner skal fordeles til frivillige kulturaktører

Publisert: 9. februar 2022 kl 09.35
Oppdatert: 9. februar 2022 kl 09.35

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

I fjor fikk 31 prosjekter til sammen fem millioner kroner i støtte. I år er tilskuddsordningen økt med hele 7,6 millioner, til totalt 12,6 millioner kroner.

– Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter øker følelse av mestring, samhold og tilhørighet. Pandemien har vært krevende, og vi er derfor veldig glade for at ordningen videreføres med en vesentlig større ramme så flere barn og unge kan delta i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Årets midler skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter.  

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten, og Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

Fakta om tilskuddsordningen

  • Skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.

  • Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret og må samarbeide med andre aktører om tiltaket.

  • I 2021kom det inn 56 søknader, totalt 31 prosjekter fikk støtte til en samlet sum av fem millioner kroner.

  • Har en ramme på 12,6 millioner kroner i 2022.

Søknadsfristen er 1. mars 2022.