Mange virksomheter vet mindre om mangfold blant sine besøkende, viser en undersøkelse fra Kulturrådet. På bildet er noen av de besøkende på Sånafest i 2019.
Foto
Fotografen Samestad

Tre millioner kroner til scenekunst som stimulerer til økt publikumsmangfold

Publisert: 24. februar 2022 kl 07.45
Oppdatert: 24. februar 2022 kl 09.00

Det er bevilget 2,92 mill kroner til en tidsbegrenset ordning innenfor Norsk Kulturfond til scenekunst som søker nye publikumsgrupper.

Midlene skal gå til etablering av nye formidlings- og visningsarenaer for scenekunst for å stimulere til økt publikumsmangfold, ifølge en pressemelding fra Kulturrådet.

Ordningen vil bidra til å styrke programmeringen av samtidens scenekunst hos arrangører og arenaer som har ambisjoner om å nå ut til et bredere publikum, men også gi institusjoner tilgang på søkbare midler i arbeidet med å styrke arbeidet med å rekruttere nye publikumsgrupper.

LES OGSÅ: Krass kritikk av Kulturdepartementets fokus på mangfold.

– Scenekunsten skal romme et mangfold av kunstnere og kunstuttrykk, publikum og andre deltakere. Det er nødvendig med et krafttak for mangfold i kunst- og kulturlivet slik at scenekunsten blir tilgjengelig for flere over hele landet og synes relevant for flere, sier fagansvarlig for scenekunst i Kulturrådet Yrjan Svarva.

I høst lanserte regjeringen Strategi for scenekunst 2021–2025, og bevilget samtidig nær seks millioner kroner i spillemidler fra Norsk Tipping AS til scenekunstfeltet. 

2,92 mill kroner ble utlyst i februar til stimulering av økt samarbeid mellom institusjoner og uavhengige scenekunstnere om utvikling, produksjon og formidling av profesjonell scenekunst. Søknadene som kom inn til denne runden er under behandling.