Illustrasjonsbilde: Bendik i aksjon på scenen.
Foto

Max Emanuelson

Så mye har kulturlivet fått i koronakompensasjon

Publisert: 8. mars 2022 kl 09.12
Oppdatert: 8. mars 2022 kl 09.12

70 prosent av søknadene ble besvart innen to måneder etter søknadsfrist, mens bare 6 prosent av søknadene tok mer enn tre måneder å behandle ferdig, ifølge tall fra Kulturrådet.

Nå gjenstår rundt 50 klager, de fleste av dem ligger til behandling i Kultur- og likestillingsdepartementets uavhengige klagenemnd.

Kompensasjonsordningen ble først innført fra mars 2020, og de første vedtakene kom allerede i slutten av april, en drøy uke etter søknadsfristen. Siden har ordningen blitt utvidet og tilpasset gjennom flere perioder.

Totalt har det blitt behandlet 4.663 søknader til kompensasjonsordningen siden oppstarten, med en samlet søknadssum på 2,6 milliarder kroner. 3.971 søknader har blitt helt eller delvis bevilget.