For to år siden fikk Stine Vårdal fast jobb ved Fyllingsdalen sykehjem gjennom Helt Med. Det har gitt henne et arbeidsfellesskap og tilhørighet.

Foto

Otto von Münchov

Psykisk utviklingshemmedes vei inn i jobb

– Faller mellom to stoler

Publisert: 12. november 2020 kl 08.00
Oppdatert: 16. november 2020 kl 08.28

En gruppe som har store problemer med å komme seg inn i arbeidslivet, er personer med psykisk utviklingshemming. En NTNU-rapport fra 2017 viste at på landsbasis hadde bare to av ti utviklingshemmede i yrkesaktiv alder en jobb å gå til. Langt de fleste av disse, over 90 prosent, har varig tilrettelagt arbeid (VTA), som det er lange ventelister for å delta på.

– Vår målgruppe faller mellom to stoler. De får ofte ikke ta del i varig tilrettelagt arbeid, og de får heller ikke tilbud fra det ordinære arbeidslivet, sier Jann Aasbak, organisasjonssjef i Helt Med; en ideell stiftelse og et tiltak der det jobbes for å skaffe de best fungerende, psykisk utviklingshemmede arbeid i ordinære bedrifter.

Aasbak sier at det betyr svært mye for denne gruppen at de opplever innenforskap gjennom arbeid.

– De føler at de blir en del av samfunnet.

Helt Med ble startet opp i Bergen. Tilbudet er blitt spredt til mange byer over hele landet, og det jobbes for at Helt Med skal bli tilgjengelig i enda flere kommuner. Til nå har organisasjonen fått 94 personer ut i fast arbeid. Målet er å nå 100 stillinger innen utgangen av året.

De som får jobb gjennom Helt Med blir tett fulgt opp av en jobbspesialist. Denne oppfølgingen følger gjennom hele ansettelsen. Aasbak forteller at uten oppfølgingen ville mange av dem havne tilbake i gamle vaner, snu døgnet, sove om dagen og spille om natten – noe som har vært spesielt utfordrende under permisjoner under koronautbruddet.

Foto

Organisasjonssjef Jann Aasbak (t.v) og daglig leder Jarle Eknes i den ideelle stiftelsen Helt Med. Foto: Otto von Münchov

Stadig flere arbeidsgivere blir med på ordningen, erfarer organisasjonen. Det skyldes blant annet at de gode historiene sprer seg, ifølge daglig leder Jarle Eknes. Mange arbeidsplasser velger også å ansette flere gjennom Helt Med fordi de er fornøyde med ordningen.

Eknes opplyser at Helt Med jobber for å bli en del av Navs verktøykasse. Han mener at deler av det offentliges VTA-midler må kunne brukes til tiltaket.

Foto

Stine sammen med sjefen sin, avdelings­leder Kjersti Vik ­Fjellstad. Foto: Otto von Münchov

Jann Aasbak forteller at internasjonal forskning har vist at utviklingshemmede og personer med funksjonsnedsettelse på arbeidsplassen reduserer sykefraværet blant andre ansatte.

Internasjonal forskning har vist at utviklingshemmede og personer med funksjons-nedsettelse på arbeidsplassen reduserer sykefraværet blant andre ansatte.

Spesielt trekker han frem tre forskningsprosjekter av henholdsvis Joke Ellenkamp, Andreas Kocman og Sally Lindsay. Lindsay refererer i en oversiktsartikkel blant annet til åtte ulike studier som viser redusert turnover og at ansatte blir lengre i jobben, mens en undersøkelse i et telekommunikasjonsselskap viste at sykefraværet gikk ned.

For dem som blir ansatt gjennom Helt Med, handler det blant annet om et stort engasjement og innsatsvilje, tror Aasbak.

– Det gjør inntrykk på kolleger, og det kan gjøre at de ikke har så lett for å sykemelde seg.

Foto

Stine Vårdal gjør i stand til lunsj på Fyllingsdalen Sykehjem. Hun jobber mest på kjøkkenet men deltar også på forskjellige aktiviteter med beboerne. Foto: Otto von Münchov

En av dem som har fått jobb gjennom Helt Med, er Stine Vårdal. For to år siden fikk hun fast jobb ved Fyllingsdalen sykehjem.

Hun bekrefter at det å ha et arbeidsfellesskap å gå til gir mening i hverdagen. Ikke minst det at hun er likestilt med andre ansatte, følger de samme reglene og har de samme kravene til seg, gjør at hun føler tilhørighet til arbeidsplassen.

– Jobben her betyr veldig mye for meg. Det å skulle stå opp om morgen og være trøtt når jeg kommer hjem etter jobb, gir meg stor glede, forteller Vårdal.

For meg har jobben her ved Fyllingsdalen sykehjem vært helt fantastisk

Hun jobber mest på kjøkkenet, dekker bord, lager til lunsj og varmer supper, men hun deltar også på forskjellige aktiviteter med beboerne på sykehjemmet. Ved Fyllingsdalen sykehjem bruker en mye musikkterapi. Der deltar Vårdal med stort engasjement på faste sangstunder og synger sammen med beboerne.

– Jeg er glad i musikk og liker det meste, sier hun.

Vårdals sjef, avdelingsleder Kjersti Vik Fjellstad, forteller at Stine Vårdal er en medarbeider som gir av seg selv. Hun kommer hver dag på jobb, smilende og blid, og hun fungerer veldig godt sammen pasientgruppen. Vik Fjellstad synes at Vårdal har funnet sin rolle ved sykehjemmet veldig godt.

Det å ha en fast jobb å gå til gjør noe med både velværet og psyken. Det har Vårdal erfart. Hun har gått hjemme en periode, og da var ikke psyken så bra.

– Det er ikke kjekt bare å være hjemme. Det er viktig å ha noe å gå til. For meg har jobben her ved Fyllingsdalen sykehjem vært helt fantastisk.

Hun kan ikke tenke seg et liv uten jobb.