Foto

Danny Howe / Unsplash

Kulturytring er et supplement, ikke en konkurrent

Publisert: 4. mai 2023 kl 09.22
Oppdatert: 4. mai 2023 kl 09.47

Dette er et svar på Kristine K. Wessels kommentar «Høy og ekskluderende billettpris på Kulturytring 2023». Det er et synspunkt. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning.

 

Det er Norsk kulturforum, en interesse- og kompetanseorganisasjon for lokalt kulturliv, som eier og drifter Kulturytring, som ble arrangert for første gang i 2021. Vi er en liten kulturorganisasjon med 2,6 fast ansatte, og mottar ingen statsstøtte til Kulturytring. Vi har ikke økonomiske muskler til å ta hele kostnaden med å bygge opp Norges største møteplass for kunst og kultur.

Kulturytring er en fysisk festival som tar plass på 14 scener med kostnader knyttet til teknikk, scener, infrastruktur, sikkerhet med mer. Arrangørene som er med på å lage program på Kulturytring betaler en sum som dekker deler av utgiftene vi har til å bygge dette store reisverket. 

I sum er Kulturytring et stort og økonomisk ambisiøst prosjekt for en liten organisasjon

Norsk kulturforum mottar noe prosjektstøtte fra ulike stiftelser og fra Kulturdirektoratet, men dette går til å betale for vårt kunstneriske program og til vårt UNG-program der ungdomsdelegater fra hele landet får delta gratis på festivalen. Våre hovedsamarbeidspartnere Drammen kommune og Viken fylkeskommune bidrar også med økonomisk støtte, men i sum er Kulturytring et stort og økonomisk ambisiøst prosjekt for en liten organisasjon.

Debattfestival

Siden Kulturytring er en debattfestival, og ikke en kulturfestival, må vi dessverre legge mva på billettene. Dette har vi denne vinteren vært gjennom en lang runde med Skatt Øst for å få klarhet i, og våre billetter blir derfor 25 prosent dyrere enn andre festivaler vi kan sammenligne oss med. Sammenlignbare arrangementer som for eksempel by:Larm og Litteraturfestivalen på Lillehammer ligger da ikke så langt unna våre billettpriser. I tillegg tilbyr vi student- og kunstnerrabatter på 50 prosent, noe som gjør Kulturytring billigere enn andre bransjefestivaler. 

Selv om NOKU ikke har økonomiske midler til å gjøre hele Kulturytring gratis, har vi med glede satt oss en ambisiøs visjon om å bygge Norges viktigste møteplass for kulturpolitikk. Dette fordi vi tror det er svært viktig å løfte kulturpolitikk i valgkampen.

Kulturpolitikk taper erfaringsmessig oppmerksomhet fra politisk hold og media opp mot «viktigere» saker som eldreomsorg, utdanning og veiutbygging, ikke minst i den lokale politikken. Derfor er vi stolte og glade over at det under Kulturytring blir arrangert en stor ordførerdebatt, med ordførere fra alle landets regioner, som skal diskutere kunst og kulturpolitikk fra festivalens største scene.

Arendalsuka også viktig

Selv har Norsk kulturforum vært til stede på Arendalsuka i mange år med debatter eller arrangementer, og i år er ikke noe unntak. Vi oppfordrer alle kulturorganisasjoner til å delta på Arendalsuka for å løfte opp kunst og kultur som viktige temaer i samfunnsdebatten.

Vi tror på verdien av et samlet kulturfelt

Kulturytring er et supplement, ikke en konkurrent. Det er likevel en kjensgjerning at kulturpolitikk fort drukner på Arendalsuka, derfor tror vi på verdien av at et samlet kulturfelt – faktisk hele 140 arrangører – går sammen og gir kunst og kultur i hele sin bredde full flombelysning over tre stappfulle dager i Drammen. Sammenligningen med Arendalsuka er brukt for å forklare konseptet med Kulturytring, som altså er en politikk- og debattfestival.

Kunst, kultur, bærekraft og byutvikling er viktige temaer på Kulturytring, i samling med minst 30 andre politiske og faglige temaer som de 140 fantastiske dyktige arrangørene selv setter på dagsordenen. Det er en lang rekke politikere, både fra nasjonalt, regionalt og lokalt hold, som har meldt sin ankomst til Kulturytring, og flere kommer til. 

Velkommen til Drammen!

 

Monica Larsson er generalsekretær i Norsk kulturforum.