Gjennom tre fulle dager skal kulturfeltet samles på Kulturytring i Drammen, for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen. 

Foto

Harald Johnsen / Wikipedia

Høy og ekskluderende billettpris på Kulturytring 2023

Publisert: 4. mai 2023 kl 08.30
Oppdatert: 4. mai 2023 kl 09.43

Dette er et synspunkt. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning.

 

På sine nettsider skriver Kulturytring dette: 

«Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk. Arenaen skal samle   hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Kulturytring skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival, og ble arrangert for første gang i 2021. For andre gang samles kultur- Norge for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen – i kulturlivets svar på Arendalsuka.»

Jeg steiler. Logikken brister for meg, både når det gjelder navnet, prisen på billetten og konteksten de setter seg selv i: arrangementet som kulturlivets svar på Arendalsuka.

Problematisk

For det første finner jeg det høyst problematisk å knytte begrepet ytring til en billett, en kostnad for deltakelse. Og det er en høy og ekskluderende billettpris for veldig mange i kunst- og kulturfeltet. Det å delta i politikk og debatt og ytre seg er vel noe som skal være åpent og tilgjengelig for alle uten at man trenger å kjøpe billett?

Arendalsuka sitt grunnprinsipp er Åpent for alle – gratis inngang, noe man ikke kan si om Kulturytring 2023

For det andre synes jeg sammenlikningen med Arendalsuka blir helt feil. Arendalsuka sitt grunnprinsipp er Åpent for alle – gratis inngang, noe man ikke kan si om Kulturytring 2023. Ambisjonen til Kulturytring er å samle hele det norske kulturlivet til samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Dette blir vanskelig når kostnaden for deltakelse er såpass høy.

Hvorfor egen arena?

Avslutningsvis ønsker jeg også å stille spørsmålet om hvorfor vi trenger en egen arena for kulturpolitikk? Bør ikke kulturpolitikken og dens aktører satse på å markere og utvikle politikken i samspill med andre politikkområder på Arendalsuka?

Kulturpolitikk bør definere seg sentralt i samfunnsdebatten, og jobbe for tverrfaglige samarbeid og løsninger som legger grunnlaget for gjennomslag og god forankring

Kulturpolitikk bør definere seg sentralt i samfunnsdebatten, og jobbe for tverrfaglige samarbeid og løsninger som legger grunnlaget for gjennomslag og god forankring. Selv deltar vi for tredje året med arrangement på Arendalsuka, denne gangen med temaet kunst, bærekraft og byutvikling. Velkommen til alle.

Vi sees på Arendalsuka!

Kristine K. Wessel er produsent, kurator og rådgiver i Kulturbyrået Mesén