Direktør Morten Gjelten i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Foto: Bjørn Moe

Direktør Morten Gjelten i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). 

 
Foto

Bjørn Moe

Ber regjeringen skrote kuttreform

Publisert: 9. oktober 2019 kl 10.13
Oppdatert: 16. november 2021 kl 18.42

Det melder Klassekampen i dag.

Regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) ble innført i 2015. Den skal sørge for at institusjonene som får tilskudd over statsbudsjettet bruker pengene sine mer effektivt.

Kort fortalt innebærer ABE normalt at 0,5 prosent av driftsmidlene kuttes i budsjettet.

Klassekampen skriver at «Norsk filminstitutt må kutte i staben, og teatrene har 70 millioner kroner mindre å rutte med», begge deler som en konsekvens av ABE-reformen.

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) har regnet ut at ABE – før kuttene for 2020 – har kostet organisasjonsmedlemmene 70 millioner kroner.

– Dette er flate kutt som kler seg ut som en reform, og som går utover tilbudet til publikum, sier NTO- direktør Morten Gjelten til avisen – og får støtte av en rekke andre kulturledere.

Til NTOs egen hjemmeside utdyper han:

– Vi mener samtidig det er på høy tid at effektene av ABE-reformen evalueres. Gir den forventet effekt, altså mer effektiv bruk av ressursene, eller gir snarere redusert bemanning, aktivitet og formidlingskapasitet at samfunnet får stadig mindre ut av ressursene fordi institusjonene ikke fullt ut får utnyttet verken det kunstneriske potensialet eller formidlingspotensialet, spør han.