Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sender ekspertrapport ut på høring. 

 

Foto

Audun Braastad / NTB scanpix

Beredskapsløsning skal sikre utsatte kunst- og kulturfag

Publisert: 8. november 2019 kl 09.39
Oppdatert: 8. november 2019 kl 09.39

– Hvordan vi best ivaretar samfunnets behov for fagkunnskap om språk, historie, kunst og kultur har skapt mye engasjement. Jeg tror denne rapporten vil interessere mange, derfor sender vi den nå ut på høring, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

LES RAPPORTEN | Særfinansiering av utsatte humaniorafag

Høringsfristen er satt til 7. februar 2020.

Det er opp til hvert enkelt universitet og høyskole å opprette og legge ned fag og dimensjonere fagtilbudet. Når det er få studenter som søker seg inn på et fag, vil det være vanskelig å opprettholde fagmiljøet og studietilbudet gjennom ordinær finansiering.

Kunstfag med få søkere er et eksempel.

– Det er viktig at vi unngår at fag som er viktige for samfunnet blir lagt ned over hele landet, sier Nybø.

Ingen direkte truet

Ekspertgruppen som har levert rapporten har vært ledet av professor Einar Lie ved Universitetet i Oslo.

Gruppen foreslår en beredskapsløsning for å hindre nedleggelser, men understreker at ingen fag er direkte truet i dag.

Ekspertgruppen definerer et utsatt fag som et fag «som er tenkt lagt ned ved en institusjon som tilbyr dette som siste gjenværende fag nasjonalt».

Utvalget konkluderer med at det er behov for en beredskapsløsning som i gitte situasjoner kan rettes mot fag som oppfyller følgende tre kriterier: 

 • at faget er nedleggingstruet på nasjonalt nivå, og

 • at det er tale om et tilbud på mastergradsnivå, og

 • at det gjelder fag som universiteter og høyskoler tilbyr og som fyller nærmere bestemte samfunnsbehov

Kun master-studier omfattet

Utøvende kunstfag er i høyere finansieringskategorier. Det er én av årsakene til at ekspertgruppen ikke har vurdert utøvende kunstfag som del av mandatet.

Dette er utvalg av kunst- og kulturfagene på masternivå som i dag bare tilbys på ett sted, ifølge ekspertgruppen. De kan dermed bli omfattet av en framtidig beredskapsløsning:

 • Digital kultur (UiB)

 • Drama og teater (NTNU)

 • Film- og videoproduksjon (NTNU)

 • Filmvitenskap (NTNU)

 • Konservering (UiO)

 • Kulturminneforvaltning (NTNU)

 • Oversetting og interkulturell kommunikasjon (UiO, UiT)

 • Skolebibliotekkunnskap (UiS)

 • Teatervitenskap (UiB)

 • Ibsen Studies (UiO)

 • Kulturminneforvaltning (NTNU)

 • Museologi og kulturarvstudier (UiO)

 • Musikkteknologi (NTNU)

 • Norrøn filologi (UiB)