Fylkesdirektør Per Morten Ekerhovd skal styre kulturen i nye Vestland fylkeskommune fra nyttår.

 
Regionreformen

– Bra med flere som heier på kulturen

Publisert: 11. november 2019 kl 08.51
Oppdatert: 18. september 2020 kl 15.18

Per Morten Ekerhovd (51) er i dag fylkesdirektør for kultur og idrett i Hordaland fylkeskommune. 1. januar 2020 blir han fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering i nye Vestland fylkeskommune.

– Det aller viktigste med reformen er at det regionale kulturoppdraget blir styrket og løftet fram. Staten er ikke alltid like treffsikker med virkemidlene, derfor er det det bra at det nå blir flere supportere for den regionale kulturen, sier Ekerhovd til KulturPlot.

 I offentlig sektor må vi møte framtida med å være endringsvillige og endringsdyktige

Bergenstungt

Nye Vestland er organisert i tre  hovedavdelinger, der kultur, idrett og inkludert som den eneste får hovedsete i Førde. Dit skal trønderen Ekerhovd pendle fra Bergen, der han bor og jobber i dag. Ekerhovd er utdannet sivilarkitekt fra NTNU og har også tilleggsutdanning fra Universitetet i Bergen.

Sammenslåtte Hordaland og Sogn og Fjordane får over 630.000 innbyggere, der mer enn åtte av ti er bosatt i dagens Hordaland. Bergen alene har mer enn hver tredje innbygger i det nye fylket med sine 270.000 innbyggere.

– Bergen er Vestlands viktigste by og vil være det også på kulturfeltet, ikke minst på det profesjonelle feltet, sier Ekerhovd.

Og nettopp geografien ser han på som den største utfordringen med regionreformen.

– Det er mange utfordringer med en større geografi, vi må klare å balansere storby og periferi. Engasjementet er stort og sterkt for både store og små kulturinstitusjoner. Det har ikke vokst fram av selv, kulturen står sterkt i hele regionen vår.

LES MER | Nye Troms og Finnmark: Kultursjefen som må fly til jobben

Avklarer oppgavene

1. januar 2021, altså et år etter at sammenslåingen er et faktum, skal det overføres en rekke oppgaver fra staten til fylkeskommunene på kulturfeltet. Den endelige avklaringen kommer først når Stortinget har behandlet kommuneproposisjonen i juni 2020.

I realiteten vil det meste være avklart i år: Prosessen har pågått for fullt siden mai i år, med dialoger og diskusjoner mellom Kulturdepartementet og fylkeskommunene, og i dialogmøter mellom fylkeskommunene og deres kulturinstitusjoner.

Kulturdepartementet og statsråd Trine Skei Grande sier dette om målene:

 «Det er ønskelig å styrke fylkeskommunenes rolle i den nasjonale kulturpolitikken, og legge til rette for videre kunstnerisk vekst og utvikling med lokal og regional forankring. Ved å overføre et større ansvar på dette området til fylkeskommunene ønsker departementet å skape et større engasjement for politikkområdet på alle forvaltningsnivå. Dette kan føre til bedre måloppnåelse i den nasjonale kulturpolitikken. Fylkeskommunene kan påvirke utviklingen i eget fylke ved å se de overførte virkemidlene i sammenheng med egne virkemidler og tiltak, og gjennom mobilisering og samordning av aktører med ressurser i fylket.»

Mer konkret:

«Statlige tilskuddsmidler til tiltak og arrangement som har sterk lokal og regional forankring, og som ikke har en etablert posisjon på nasjonalt nivå overføres i sin helhet.»

Den kanskje heteste poteten er denne:

«Delt finansiering mellom stat og region for et nasjonalt nettverk av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner med minst én institusjon i hvert fylke, i tillegg til museene i det nasjonale museumsnettverket. Den regionale prosentdelen skal normalt utgjøre hoveddelen av tilskuddet.»

Kampen om pengene

Ekerhovd og Vestland står midt i dialogen om finansieringen av disse institusjonene i Vestland:

 • Baroniet Rosendal

 • Bergen Filharmoniske Orkester

 • Bergen Kunsthall

 • Bergen Nasjonale Opera

 • Bergen Sjøfartsmuseum

 • BIT Teatergarasjen

 • Bymuseet i Bergen

 • Carte Blanche AS

 • Den Nationale Scene A/S

 • Edvard Grieg Kor

 • Fargespill Bergen

 • Grieghallen - rehabilitering

 • Hardanger og Voss museum

 • Hordaland Teater

 • KODE Kunstmuseer og komponisthjem

 • Litteraturhuset i Bergen

 • Musea i Sogn og Fjordane

 • Museum Vest

 • Museumssenteret i Hordaland

 • Nordisk kunstnarsenter Dale

 • Norsk Vasskraft og Industristadmuseum

 • Ole Bull Akademiet

 • Opera Nordfjord

 • Sogn og Fjordane Teater LL

 • Statsraad Lehmkuhl

 • Sunnhordland Museum

 • Vestlandske teaterselskap

– Dialogen pågår for fullt og jeg opplever den som god. Det er sjelden vi kan sette oss ned i ro og mak for å diskutere dette, den muligheten bruker vi nå. Prosessen bringer oss tett på kulturlivet og lar oss samtidig forme en annen nøkkel til den framtidige kulturpolitikken, nemlig bedre dialog mellom stat, fylkeskommune og kommune, forklarer Ekerhovd.

Forstår uroen

Det avgjørende blir jo om pengene følger med i oppgaveoverføringen

Reformen på kulturfeltet betyr også i all hovedsak et farvel til faste fordelingsnøkler, og mer skjønn i fordelingen.

– Det avgjørende blir jo om pengene følger med i oppgaveoverføringen.

Ekerhovd har ingen problemer med å skjønne at nettopp dette poenget skaper uro hos mange kulturinteresserte.

– Det er en engstelse for forandring, ja. I offentlig sektor må vi møte framtida med å være endringsvillige og endringsdyktige. Det skal ikke herske tvil om at det er politisk og administrativ vilje og evne til å håndtere det nye kulturoppdraget i Vestland.

LES MER | Følg debatten om regionreformen i «Synspunkt»