Ruben Steinum er styreleder i Norsk Billedkunstnere (NBK). 

 
Foto

Marthe Thu | NBK

Kulturtanken og nytt mandat

– Elevene og kunstnerne viktigst

Publisert: 13. desember 2019 kl 10.25
Oppdatert: 13. desember 2019 kl 10.26

– Om Kulturtanken skal lykkes må de vise at de klarer å svare på de opprinnelige målene, nemlig å styrke de ulike kunstuttrykkene og redusere byråkratiet. Da må fokuset være på elevene og kunstnerne, sier styreleder Ruben Steinum i NBK til Kulturplot.

NBK er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge, og representerer 20 grunnorganisasjoner og 3.000 kunstnere fra det visuelle feltet.

Tidligere denne uka omtalte KulturPlot Kulturtankens innspill til regjeringens barne- og ungdomskulturmelding, som er varslet høsten 2020.

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), men ber nå om et sterkere nasjonalt mandat og mer penger til DKS.

Skolen størst på kunst

Steinum i NBK mener Kulturtanken kan til å gi skolen bidra til å gi kunsten en sentral plass i skolen.

– Skolen er vår største kunstinstitusjon, og at kunsten skal ha en sentral plass i skolen er for NBK selvsagt, sier han.

Paradoks

Steinum mener kunstnerne og kulturfeltet i flere år har vært utsatt for en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), stadige beskjeder om at kulturbudsjettet er under press, og en mulig fragmenterende regionsreform.

– Etableringen av Kulturtanken kan med dette bakteppe derfor fremstå som et paradoks, men det er for tidlig å si om Kulturtanken har lyktes eller om det var et feilskjær.

For NBK er egentlig ikke spørsmålet om vi Kulturtanken trengs, men hvilke føringer og mål instansen skal jobbe etter.

– Her har de fortsatt en vei å gå. Det er positive signaler i mål om å styrke produksjonsmiljøer og stimulere utviklingen av ambisiøse utviklingsprosjekter. På samme tid blander Kulturtanken kortene når de ønsker å se på innretningen av Kulturfondet, sier styreleder Ruben Steinum i NBK.

Kulturtankens forslag til nytt mandat

  • Særskilt ansvar for DKS-ordningen

  • Bidra til at barn og unge skal inkluderes i kunst og kulturlivet, og høres i saker som angår dem

  • Legge til rette for samarbeid og bedre koordinering mellom ulike forvaltningsnivå, etater og organisasjoner som arbeider med kunst og kultur for barn og unge

  • Har sammen med Utdanningsdirektoratet, et spesielt ansvar for å koordinere arbeidet mellom sektorene kunst, kultur og skole

  • Arbeide for å inkludere barn og unge fra utsatte grupper i kunst og kulturtilbud (mangfold, bærekraft, fattigdomsbekjempelse, folkehelse, m.m.)

  • Drive utprøving og pilotering av digital kunst, kultur og formidling til barn og unge

  • Ansvar for å bidra til kunnskapsutvikling om kunst og kultur for barn og unge

Kilde: Kulturtankens innspill til Kulturdepartementet