Tidligere Stjernekamp-vinner Knut Anders Sørum mottok kunstnerstipend fra staten på 268.222 kroner i 2019. 

 
Foto

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Hektisk millioninnspurt for kunstnerne

Publisert: 14. oktober 2019 kl 12.08
Oppdatert: 16. oktober 2019 kl 08.08

Forfattere, billedkunstnere, dansere, filmskapere, kritikere, komponister og musikere er noen av gruppene som kjemper om midlene.

Tildelingen avgjøres kun av «kunstnerisk aktivitet og kvalitet».

Ikke mindre enn ulike 23 stipendkomiteer vurderer søknadene og innstiller til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, oppnevnt av Kulturdepartementet.

594 millioner kroner

Statsbudsjettet for 2020 inneholder totalt 594 millioner til kunstnerformål, fordelt slik:

  • Kunstnerstipend: 208,7 millioner

  • Garantiinntekter og langvarige stipend (overslagsbevilgning): 154,8 millioner

  • Statsstipend: 10,4 millioner kroner

  • Vederlagsordninger: 220,1 millioner

Flere arbeidsstipend

Den gode nyheten i forslaget for 2020 er først og fremst at antall arbeidsstipender øker fra 500 til 532. Arbeidsstipendet øker omtrent tilsvarende lønnsveksten og blir 276.805 kroner årlig.

– Det er gledelig og nødvendig med en økning i antall hjemler, men at de heldige 11 prosent av kunstnere som blir tildelt stipender får følge den normale lønnsveksten ellers i samfunnet er ikke noe å juble for, det burde være en selvfølge, sier styreleder Ruben Steinum i Norske Billedkunstnere i sin oppsummering av statsbudsjettet på organisasjonens hjemmeside.

Ellers er han sterkt kritisk til Trine Skei Grandes budsjettforslag:

–  Statsbudsjettet sminker bort den massive skjevfordelingen mellom museumsgigantene og kunstnere.

Trude Gomnæs Ugelstad er leder i utvalget for Statens kunstnerstipend. Hun omtaler statsbudsjettet som et «historisk løft» for kunstnerstipendene.

– Med nye stipendhjemler viser regjeringen vilje til å styrke et av våre viktigste kunstpolitiske virkemidler, sier hun.

De dårlige nyhetene:

  • Ingen nye statsstipendiater i 2020. I dag er det 21 og 3 av dem går av med pensjon i løpet av neste år. Klassekampen skriver at regjeringen vil vurdere om ordningen med statsstipend skal avvikles eller ikke i arbeidet med kunstnermeldingen.

  • Ordningen med stipend for eldre fortjente kunstnere fases ut, ingen nye tildelinger i 2020. 184 kunstnere mottar stipendet som er på 20.000 kroner årlig.

Bistår med søknader

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge, og representerer 3.000 kunstnere fra det visuelle feltet, fordelt på 20 grunnorganisasjoner.

Gyrid Garshol er daglig leder i NBK. Søknadsfristen er 16. oktober, både for Kulturrådets stipender og NBKs egne: Billedkunstnernes Vederlagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

– Vi bruker tid på å veilede medlemmer som trenger hjelp til søknadene, enten det er via Kulturrådet portal eller vår egen, sier hun til KulturPlot.

Foto

Gyrid Garshol er daglig leder i Norske Billedkunstnere (NBK). Foto: Stig Jarnes/ NBK

 

Organisasjonen har også en egen avdeling for stipend og prosjektstøtte, som medlemmene kan kontakte for hjelp og veiledning.

Alle tildelinger offentlige

Tildelingen av kunstnerstipendene er offentlige og tilgjengelige på Norsk kulturråds nettsider.

Der kan du sjekke hvem som har fått stipend, hvor lenge det varer og beløpenes størrelse. Mange stipend tildeles for flere år, dermed varierer det fra år til år hvor mange stipendhjemler som er ledige hvert år (tallene er for 2019):

Foto

Den prisvinnende forfatteren Brit Bildøen var en av 11 norske kunstnere som fra 2019 ble tildelt stipend for seniorkunstnere. Stipendet på 268.222 (2019-tall) gis i ti år, fram til fylte 67 år. Foto: Tove Breistein

 

Arbeidsstipend: 160 stipend av 268.222 kroner årlig, totalt 42,9 millioner kroner. Tidligere Morgenbladet-redaktør, journalist og forfatter Alf van der Hagen (tildelt 3 år) og Stjernekamp-vinner og komponist Knut Anders Sørum (tildelt 1 år) er to eksempler.

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere: 77 stipend av 268.222 årlig, totalt 20,7 millioner. Et eksempel er dansekunstneren Silje Solheim Johnsen fra Troms (tildelt 3 år).

Diversestipend: 339 stipender mellom 9.000 og 80.000 kroner, totalt 15,7 millioner. Eksempel: Forfatter og frilansjournalist Line Baugstø (55.000 kroner).

Diversestipend for nyutdannede kunstnere: 239 stipender mellom 10.000 og 90.000 kroner, totalt 16,4 millioner kroner. Eksempel: Billedkunstner Liv Ertzeid (88.000 kroner).

Stipend for etablerte kunstnere: 35 stipend av 268.222 kroner årlig, alle tildelt for 10 år, totalt 9,4 millioner for 2019. Billedkunstner Liv Tandrevold Eriksen fra Oslo er et eksempel.

Stipend for seniorkunstnere (56 år eller eldre): 11 stipend av 268.222 kroner årlig, tildelt for 1-10 år (fram til fylte 67 år), totalt 3,0 millioner for 2019. Den prisvinnende forfatteren Brit Bildøen (tildelt 10 år) er en av dem.