Generalsekretær Liv Ramskjær i Norsk Museumsforbund deltok i familie- og kulturkomiteens høring i Stortinget mandag. 

Foto

Thomas Johannessen

Statsbudsjettet 2020

Jakten på gjennomslag

Publisert: 22. oktober 2019 kl 08.56
Oppdatert: 22. oktober 2019 kl 09.49

To sider tekst i forkant og tre minutter muntlig innlegg. Mandag var Museumsforbundet en av ikke mindre enn 94 organisasjoner som deltok i familie- og kulturkomiteens høring på Stortinget i forbindelse med behandlingen av forslaget til neste års statsbudsjett.

Det må prioriteres hardt mellom sakene vi løfter frem

Krevende

Generalsekretær Liv Ramskjær deltok også på høringen i transportkomiteen. Museumsforbundet har mange saker som går på tvers av komiteene på Stortinget.

– Det gjør det krevende å få sagt alt man gjerne ville ha sagt på de tilmålte minuttene, eller de tilmålte to sidene med skriftlig innspill. Klima- og miljøbudsjettet høres også i familie- og kulturkomiteen, og det gjør at det må prioriteres hardt mellom sakene som løftes frem. Museumsforbudet har av den grunn gitt innspill i flere relevante komiteer og deler alle disse innspillene med komiteene, forteller hun.

Ros og ris

De tre tilmålte minuttene med taletid brukte hun sammen med styreleder John Olsen.

– Tre minutters taletid har vi vent oss til gjennom de siste årene. Derfor må vi spisse det muntlige budskapet sterkt. Det bidrar til at vi må prioritere og tydeliggjøre det vi mener er det viktigste, sier Ramskjær til KulturPlot.

De startet med rosen:

«Fjorårets fokus på investeringer i nybygg og magasin til museer er i forlaget til 2020-budsjett fulgt opp gjennom ytterligere bevilgninger til disse og ti nye prosjekter, og det er bra! Vi vil imidlertid minne om at det fortsatt ikke er bevilget midler til gjennomføringen av tilbakeføringen av samiske kulturgjenstander gjennom Bååstede-prosjektet.»

Bååstede er et prosjekt som ble startet i 2012 for å tilbakeføre samiske gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum til seks samiske museer.

Men de etterlyser også mer penger, blant annet til digitalisering i regi av Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, som inkluderer 35 millioner kroner over fire år til Arkivverket for å «utvikle nye nasjonale fellesløsninger for å langtidsbevare digitale arkiver og gjøre tilgjengelig digitalt skapt arkivmateriale».

Her ber Museumsforbundet om 20 millioner ekstra:

 «Dette er flotte tiltak som ideelt sett vil bidra til å tilgjengeliggjøre museenes mange arkiver, store mengder foto og audiovisuelt materiale, men det er «enkle kilder» som ikke løser utfordringen med digitalisering av gjenstander, kunstverk og bygninger i museene.  Tilgang til gratis skannefabrikk i Mo i Rana er bra, men hvem skal sørge for at dette blir mulig å formidle til publikum og mulig å finne frem til? Hvem skal finansiere disse kostnadene, som man normalt regner med utgjør to tredjedeler av arbeidet? Museumsforbundet foreslår at det i første omgang settes av 20 mill. kroner til dette arbeidet i museene.»

Lyttes til

– Forventninger om gjennomslag?

– I år med en flertallsregjering er det usikkert hvor stort gjennomslag vi kan få direkte her og nå, men mener vi ikke noe får vi i alle fall ikke gjennomslag. Det er en måte å trekke frem viktige trekk og behov i sektoren. Vi opplever at komiteene lytter, leser og er glade for innspill, og at de mange ganger ber om ytterligere informasjon, svarer Ramskjær.