Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet 2019-2021 sammen med kulturminister Trine Skei Grande. 

Foto

Marta Anna Løvberg

Kulturtenketank uten forskere

Publisert: 18. desember 2019 kl 12.28
Oppdatert: 18. desember 2019 kl 13.03

Gran er professor på Handelshøyskolen BI og leder BI Centre for Creative Industries. Slik kommenterer hun den nye tenketanken på Twitter:

«Ingen forskningsinstitusjoner/forskere representert i Kulturrådets nye tenketank om kulturøkonomi. Det må være en slags historisk innovasjon.»

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo – forbundet for kunst og kultur, etterlyser representanter fra kunstnerorganisasjonene. 

Inntjeningen skal økes

Å samle og utvikle ny kunnskap om kultursektoren er et satsingsområde for Kulturrådet i perioden 2018-2022. Derfor er det startet et treårig utviklingsprosjekt med tittel Kulturøkonomi.

«Målet er en styrket kunst- og kultursektor med økt inntjening», skriver Kulturrådet.

Prosjektet skal sette i gang både forsøks- og samarbeidsprosjekter, forskning og utredninger, rapporter og analyser.

Et av målene med utviklingsprosjektet er å bedre belyse det samlede økosystemet i kulturøkonomien; sammenhengene mellom kunstnerskap og kunstnerøkonomi, kunstprosjekter med offentlig støtte, institusjoner og kulturell og kreativ næring.

«Mange gode hoder»

– Vi er veldig fornøyde med å få med oss så mange gode hoder i vårt arbeid med å kartlegge økonomien i kulturlivet. Målet er å nå frem til et større publikum og sikre at både bransjeaktører, institusjoner og kunstnere kan øke egeninntjeningen og lønnsomheten i kulturnæringene. Spesielt ser vi et behov for bedre å forstå og analysere kunst- og kultursektoren på tvers av de tradisjonelle sektorene, enten det gjelder forholdet mellom institusjonene og det frie feltet, eller mellom prosjektøkonomi og drift, sier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet.

Ser på virkemidlene

Kulturminister Trine Skei Grande deltok på utvalgets oppstartsmøte tirsdag 17. desember.

– Dette arbeidet bidrar til å se virkemidlene i sammenheng. Det er nødvendig for å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk. Når vi nå ser både institusjoner, det frie feltet, reiselivsnæringen og organisasjonene sammen, er jeg trygg på at vi får et godt bilde av muligheter og utfordringer i kulturnæringene og ikke minst mange gode ideer til hvordan flere kan leve av kunsten sin, sier Skei Grande.

Her er utvalget

Utvalgets tidsramme er to år de skal møtes tre-fire ganger i året. I 2021 skal utvalget levere en rapport som kan oppsummere faglige diskusjoner, og peke på muligheter og utfordringer som er identifisert i perioden.

 • Leder/sekretær for utvalget: Jørn Knutsen, markedssjef Operaen. Oslo.

 • Elisabeth E. Hansen, teatersjef Trøndelag Teater. Trondheim. (NTO)

 • Ingrid Røynesdal, administrerende direktør, Oslo Filharmonien. Oslo. (Spekter)

 • Rhiannon Edwards, direktør Virke Kultur. Oslo. (Virke Kultur).

 • Gitte Skilbred, Kommunikasjons- og markedsdirektør, Munchmuseet. Oslo. (NPU)

 • Hanne Kristin Jakhelln – leder for bransjestyret for Virke Kultur og direktør for Norsk Luftfartsmuseum. Bodø. (Museumsforbundet).

 • Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teater. Oslo.

 • Christina Hætta, Leder Samerådets kulturavdeling. Karasjok.

 • Anne Marit Mevassvik, direktør, Stiklestad Nasjonale Senter. Stiklestad.

 • Kirsti Mathiesen Hjemdal, daglig leder i Cultiva. Kristiansand.

 • Thomas Prestø, Tabanka Dance Ensemble, Oslo

 • Javad Mushtaq, grunnlegger MAK (Mangfold, ambisjon, kompetanse). Oslo.

 • Pia Bergersen. Direktør for Aller Live. Oslo.

 • Ante Giskeødegård, Grunder og eier. Momentium festival. Ålesund.

 • Thea Hjelmeland, kunstner og musiker. Bergen.

 • Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen. Kurator, Trafo kunstproduksjon. Asker.