Kristin Tofte Andresen (54) blir fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern i nye Agder fylkeskommune. 

Foto

Julia M. Naglestad | Agder fylkeskommune

Regionreformen

Nye Agder satser på kunstnerne

Publisert: 18. november 2019 kl 14.42
Oppdatert: 7. august 2020 kl 14.22

– Vi har et nyskapende og mangfoldig kulturliv, sier hun som blir fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern i Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020. I dag er hun konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder.

Vi skal bli en minst like god «eier» som staten på kulturfeltet

Høyest kunstnertetthet

– Vi ønsker å markere oss som en viktig kunst- og kulturregion. Ett av målene våre er å få den høyeste kunstner- og kulturarbeidertettheten utenfor Oslo, så vi har litt å strekke oss etter, sier Tofte Andersen til KulturPlot.

Nye Agder måler 16.334 kvadratkilometer. De 25 kommunene får fra nyttår samlet rundt 300.000 innbyggere. Fylkeshovedstaden Kristiansand har i dag 92.000 innbyggere, folketallet passerer 110.000 innbyggere når Songdalen og Søgne innlemmes i kommunen 1. januar. Det betyr at mer enn hver tredje innbygger i nye Agder bor i sørlandshovedstaden.

Mye som forener

Troms og Finnmark ble tvangssammenslått og politikerne der – og i Vestland og Viken – ønsker å reversere fylkessammenslåingene så snart det er mulig. I Agder er det annerledes.

Troms og Finnmark: Kultursjefen som må fly til jobben

– Agder-fylkene er et naturlig geografisk område, en liten og kompakt region med lange tradisjoner for samarbeid. Dermed har vi kanskje et litt annet utgangspunkt enn de andre fylkeskommunene. Her er det mye mer som forener enn som skiller. Jeg synes det har vært mye begeistring i vårt prosjekt, forklarer Tofte Andresen.

Næring, kultur og kulturminnevern har det overordnede ansvaret for næringsutvikling og utvikling av en kultur- og kunstpolitikk som utnytter regionens muligheter, fra typisk kystkultur i Risør til den særegne kulturen i Setesdal og indre Agder.

Tofte Andresen har tre avdelinger under seg:

 • Virkemidler og entreprenørskap med 6 ansatte

 • Kulturminnevern og kulturturisme med 23 ansatte

 • Kultur, idrett og frivillighet med 20 ansatte, inkludert seks tilknyttet bibliotek

En god kultureier

Mange av de nye fylkeskommunenes oppgaver er på plass 1. januar 2020, men først 1. januar 2021 skjer overføringen av en rekke statlige oppgaver på kulturfeltet. Der pågår prosessen for fullt i dialog med Kulturdepartementet og de berørte.

– Prosessen har vært god så langt synes vi. Kulturdepartementet har vært lydhøre for våre innspill, sier Tofte Andresen, som understreker at også for Agder er det avgjørende at det faktisk følger tilstrekkelig «armslag og rammer» med oppgaveoppføringen.

Det handler blant annet om hvem som skal ta regningen for disse sentrale kunst- og kulturinstitusjonene i Agder:

 • Aust-Agder museum og arkiv

 • Bomuldsfabrikken Kunsthall

 • Designtreff Beyond Risør

 • Fullriggen Sørlandet

 • Kilden IKS

 • Næs Jernverksmuseum

 • Protestfestivalen, Kristiansand

 • Stiftelsen Sound of Happiness, Kristiansand

 • Sørlandets Kunstmuseum

 • Vest-Agder-museet

– Vi skal bli en minst like god «eier» som staten på kulturfeltet. Dessuten mener vi at regionene kan bidra til en tettere dialog mellom de offentlige bidragsyterne på kulturfeltet, sier Tofte Andresen.

Vestland: - Bra med flere som heier på kulturen

Hun mener kulturlivet ikke har noe å frykte.

– Frykten for at fylkeskommunen ikke skal klare å håndtere dette med en «armlengdes avstand» til det kunstneriske mener jeg er ubegrunnet. Våre fylkespolitikere er gode kulturpolitikere. I Agder fylkeskommune ønsker vi å tilrettelegge for at Agder skal være attraktiv for alle de som vil satse på kunstnerisk virksomhet – fordi vi tror det er viktig for alle oss som bor her.

Regionreformen på kulturfeltet

 • En rekke oppgaver på kulturfeltet skal overføres fra staten til fylkeskommunene på kulturfeltet fra 1. januar 2021. Saken avgjøres av Stortinget i juni 2020.

 • I realiteten vil det meste være avklart i år: Prosessen har pågått for fullt siden mai, med dialoger og diskusjoner mellom Kulturdepartementet og fylkeskommunene, og i dialogmøter mellom fylkeskommunene og deres kulturinstitusjoner.

 • Kulturminister Trine Skei Grande har blant annet satt disse to målene:

 • «Statlige tilskuddsmidler til tiltak og arrangement som har sterk lokal og regional forankring, og som ikke har en etablert posisjon på nasjonalt nivå overføres i sin helhet.»

 • «Delt finansiering mellom stat og region for et nasjonalt nettverk av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner med minst én institusjon i hvert fylke, i tillegg til museene i det nasjonale museumsnettverket. Den regionale prosentdelen skal normalt utgjøre hoveddelen av tilskuddet.»

Kilde: Kulturdepartementet