Morten Wold er kulturpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.  

 
Foto

Terje Bendiksby / NTB scanpix

FrP vil fjerne kunstnerstipendene

– Skap heller kunst folk vil ha

Publisert: 16. oktober 2019 kl 10.07
Oppdatert: 16. oktober 2019 kl 10.24

– FrP mener at kunstnerstipend er med på å opprettholde en gruppe kunstnere som jobber for å tilfredsstille et ekspertpanel, ikke publikum. I FrPs øyne er dette uheldig fordi resultatet gjerne er et kulturliv fjernt fra vanlige folk, sier kulturpolitiske talsmann Morten Wold til KulturPlot.

Han sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Kunstnerne kan heller konsentrere seg om å skape noe folk vil ha

LES MER | Onsdag denne uka går søknadsfristen ut for å søke Statens kunstnerstipend. Flere hundre millioner kroner ligger i potten.

Stor maktfaktor

Wold legger ikke skjul på at Frp ønsker «å kutte – eller gjerne avskaffe – kunstnerstipendene.»

– Man må ikke glemme at kunstnerstipendene er en stor maktfaktor i kulturlivet, og flere kunstnere har uttalt at det danner seg miljøer av ganske få kunstnere som påvirker at det gis stipender til hverandre.

FrP ønsker å redusere det det offentliges makt i kulturlivet, ifølge Wold «slik at alle kunstnere står på like fot med hverandre»:

– Kunstnerne kan heller konsentrere seg om å skape noe folk vil ha. Vi kan i stedet legge til rette for at kunstnere lettere kan klare å stå på egne ben som selvstendig næringsdrivende.

For og mot regjeringsplattformen

17. januar i år undertegnet dagens firepartiregjering den såkalte Granavolden-erklæringen. Der er det lite støtte å hente for å avskaffe kunstnerstipendene:

  • «Regjeringen vil videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere.»

Det er andre områder som passer FrP bedre i regjeringsplattformens formuleringer om kunst og kultur. Regjeringen vil:

  • «Stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk.»

  • «Legge til rette for at flere kunstnere og kulturarbeidere kan skape sin egen arbeidsplass og forenkle regelverket.»

  • «Styrke den private finansieringen av kulturfeltet blant annet gjennom OPS (offentlig-privat-samarbeid) og insentivordninger som gaveforsterkningsordningen.»

Hvis det gis prosjektstøtte, tror jeg det er lettere for kunstnerne å oppleve at det forventes noe av dem

Støtte prosjekter, ikke personer

Regelverket for Statens kunstnerstipender er tydelig: «Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet.»

Kunstnernes økonomiske situasjon skal ikke vurderes, og Morten Wold er usikker på økonomisk behovsprøving er riktig løsning.

– Så lenge kunstnerstipendordningen eksisterer, er vi åpne for å se på løsninger som gjør at den treffer bredere enn i dag. I mine øyne bør økonomisk støtte, dersom den først skal gis, knyttes til prosjekter, ikke personer. Hvis det gis prosjektstøtte, tror jeg det er lettere for kunstnerne å oppleve at det forventes noe av dem.