Creo-leder Hans Ole Rian har en skarp penn og klare meninger. Han er den mest leste «Synspunkt»-skribenten på kulturplot.no siden oppstarten 1. oktober i år. Dette bildet illustrerte den aller mest leste, om sangens dalende prioritering i skolen. 

 

Foto

Ian Allenden | Dreamstime.com

Sterke meninger engasjerer leserne

Publisert: 24. desember 2019 kl 10.38
Oppdatert: 24. desember 2019 kl 10.50

1. oktober 2019 startet vi nettstedet kulturplot.no. Ett av målene er å bringe fram kulturlivets meninger. Her er de ti synspunktene som ble lest av flest i 2019:

1.  Den fyrste song eg høyra fekk, var mor sin song ved vogga

Hans Ole Rian, leder i Creo, forbundet for kunst og kultur, spør «Hvem skal synge når ingen lenger kan å synge»? med klar adresse til nedprioriteringen av sang i skolen.

Foto

Hans Ole Rian leder Creo, forbundet for kunst og kultur.

 

2. Kunstsilo – og Bibelbeltets tro på det rike Norge

Hva i alle dager skjer i Kristiansand? Svein Inge Olsen gir sitt svar. Han er initiativtaker til og leder av Protestfestivalen som arrangeres hvert år i Kristiansand i begynnelsen av september.

3. Er biblioteket den nye fritidsklubben?

«Bibliotekene utvikler seg, mens fritidsklubber og kulturskoler fremdeles kaver med sine utfordringer», skriver May-Britt Sundal, leder i yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

4. Den uheldige norgesturist

Esben Hoff er tidligere redaktør i Kultmag og i partner og daglig leder i konsulent- og rådgivningsfirmaet Hoff&Raanes. Han skriver: «Unik, autentisk og rå norsk natur vil ganske enkelt øke i verdi. Da gjelder det at norske kommuner har en plan.»

5. Regionreformen: Økt byråkrati og mindre forutsigbarhet

Regionreformen på kulturfeltet engasjerer og er den enkeltsaken som har skapt mest debatt. Her skriver direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO): «Det bransjen er kritisk til er at staten, på regionreformens premisser, svekker sitt viktigste verktøy for å sikre en landsdekkende infrastruktur av sterke, frie institusjoner.»

6. Prosjektfinansiering – en ond sirkel for kulturlivet

«Jeg har liten tro på at det kommer noe folkekrav om å snu utviklinga. Til det er vi alt for redde til å tråkke de som forvalter milliardene på tærne», skriver Tor Helge Reinsnes Moen, styreleder i Norsk Kulturforum og kulturleder i Alta kommune.

7. Uklokt å flytte kulturskolen ut av opplæringsloven

«Særdeles lite gjennomtenkt og svært uklokt», mener Hans Ole Rian i Creo.

8. Regionreformen: Engasjement for kunsten

«NTO opptatt av hvilke strukturer som på best mulig måte kan sikre et landsdekkende nettverk av sterke, selvstendige og forskjelligartede musikk- og scenekunstinstitusjoner», skriver Morten Gjelten i NTO.

9. Frykten for regionreformen

«Regionreformen kan vise seg å bli et vellykket grep for å gjøre kultur viktigere». Slik startet Oslos kulturdirektør Stein Slyngstad debatten om regionreformen på kulturfeltet.

10. Kunsten å finansiere kunsten

«Jeg er også redd for at kunst for barn og unge taper i kampen om sponsorkronene og i kampen om de offentlige midlene», skriver Creos Hans Ole Rian.

Redaksjonen i KulturPlot ønsker deg et meningssterkt 2020!