Kulturpolitisk talsperson Freddy André Øvstegård i SV vil øremerke midler til den breie kulturfrivilligheten.

Foto

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

SV reagerer på ujevn fordeling av midler til kultur

Publisert: 3. desember 2019 kl 10.05
Oppdatert: 3. desember 2019 kl 10.06

Kulturpolitisk talsperson Freddy André Øvstegård i SV reagerer på det han til Klassekampen omtaler som «misbruk» av tippemidlene.

Spesielt kritisk er Øvstegård til regjeringens gaveforsterkningsordning som innebærer at staten gir pengegaver til privat næringsliv. 70 av de 805 millionene fra tippeordningen som er øremerket kultur gikk til slike pengegaver, melder Klassekampen.

Lokale kulturbygg blir nedprioritert

Både Øvstegård og generalsekretær Kai Roger Vatne i Noregs Ungdomslag mener den nye fordelingen av tippemidlene fører til at lokale kulturbygg blir nedprioritert.

I 2013, da Solberg tok over statsministerposten, lå det 135 millioner kroner til regionale kulturbygg i tippemiddelpotten. I år er tallet 56 millioner.

SV legger i dag frem et forslag om å øremerke tippemidlene til den breie kulturfrivilligheten i forbindelse med at kulturkomiteen på Stortinget i dag leverer sin innstilling til neste års statsbudsjett.

Har økt kulturstøtten

Statssekretær Jan Christian Kolstø i Kulturdepartementet avviser påstandene overfor Klassekampen.

Han viser til at det i dag tildeles 300 millioner mer av spillemidlene til kulturformål enn det gjorde i 2013 da det totale tallet var 500 millioner kroner. I tillegg blir det frivillige kulturlivet støttet gjennom momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner hvor midlene er økt med 850 millioner siden 2013, påpeker Kolstø.