Kulturminister Abid Raja presenterte i dag kulturbudsjettet for 2021 i Bærum kulturhus. Her er han under Venstres landsmøte tidligere i år.

Foto

Fredrik Hagen / NTB

Her er kulturbudsjettet for 2021

Vil satse på dans og talentutvikling

Publisert: 7. oktober 2020 kl 16.15
Oppdatert: 7. oktober 2020 kl 17.00

– Jeg vet at jeg kanskje er litt kjent som også den dansende ministeren, men tro meg – jeg er fullstendig klar over at det er litt forskjell på den dansinga jeg snakker om og den jeg driver med, sa kulturminister Abid Raja (V) da han presenterte kulturbudsjettet for 2021 i Bærum kulturhus onsdag ettermiddag.

Totalt er årets forslag til kulturbudsjett på 23,6 milliarder kroner – en økning på 3,7 milliarder fra i fjor.

– Bærum har nærmest blitt Norges dansemetropol.

– Her på Bærum kulturhus satser man ikke bare på Dans Sørøst-Norge, men har også blitt et viktig møtested og produksjonssted for både nasjonal og internasjonal programmering og utvikling av dans, fortsatte Raja som la til at han vil vise at regjeringen «tar dans på alvor».

I statsbudsjettet fremheves det at «flere profesjonelle dansemiljøer og dansekompanier rundt om i Norge har vokst fram blant annet som følge av flere år med prosjekttilskudd fra Norsk kulturfond» og at regjeringen ønsker å legge til rette for dansefeltet med en styrket bevilgning på 11 millioner kroner. I tillegg kommer tre millioner gjennom støtte til dans og kompanier – som vises av støtten til Verdensteatret.

Dette foreslår blant annet Kulturdepartementet for å styrke dansefeltet:

 • 7,3 millioner kroner til regionale kompetansesentre for dans

 • 3 millioner kroner til Jo Strømgren kompani

 • 3 millioner kroner til Verdensteatret

 • 500.000 kroner til Danse- og teatersentrum

 • 400.000 kroner til Danseinformasjon

– Nå løfter vi dansen inn på statsbudsjettet, sa en stolt Raja fra scenen på Bærum kulturhus, til applaus fra publikum.

Raja benyttet også anledningen til å gjenta løftet til kulturfeltet:

– Mitt løfte til sektoren, som fremdeles står i en fryktelig vanskelig tid, har hele tiden vært at vi i regjeringa kommer til å stille opp. Jeg lover å gjøre det jeg kan for å justere og lage nødvendige, nye ordninger dersom behovet skulle melde seg.

Lite nytt om den etterlengtede stimuleringsordningen

KulturPlot har den siste uken skrevet om kulturlivets reaksjoner til den manglende informasjonen om stimuleringsordningen som skulle virke fra 1. oktober. Under dagens pressekonferanse forklarte kulturministeren at departementet nå venter på Stortingets godkjenning før forskriften kan utarbeides og innretningen er klar.

Raja kunne likevel fortelle at 2,2 milliarder kroner er satt av de første seks månedene i 2021 til stimuleringsordningen. I tillegg foreslår regjeringen ytterligere 200 millioner kroner til kulturinstitusjoner som faller utenfor de eksisterende ordningene:

 • 140 millioner til musikk- og scenekunstinstitusjoner

 • 60 millioner til museer

I tillegg kommer 100 millioner kroner ekstra til krisestipend.

– Dette er et budsjett som skal bidra til å holde hodet over vann og hjulene i gang, og for å øke aktivitetsnivået i kulturlivet over hele landet, sa Raja.

Museer får mer

Et utvalg av museer får også ekstra støtte over forslaget til neste års statsbudsjett:

 • 106 millioner til nybygget Finnskogens Hus i Grue

 • 91 millioner ekstra i tilskudd til Nasjonalmuseet

 • 26 millioner kroner til Norsk Bergverksmuseum og prosjektet «Jakten på sølvet»

 • 7 millioner kroner i økte bevilgninger til museene i det nasjonale museumsnettverket

Talentsatsing og kultur til barn og ungdom

Videre vil regjeringen satse på talentutvikling og kultur til barn og ungdom.

Totalt 29 millioner går til talentsatsing, hvorav 15,7 millioner går til barn- og ungdomskultur. Satsingen skal bygge opp under regjeringens arbeid med en stortingsmelding om kultur til barn og ungdom som er ventet å komme våren 2021. Blant annet får Kulturtanken 4 millioner kroner som skal stimulere til nyproduksjon i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Foto

Kulturminister Abid Raja sammen med Kulturtankens direktør Øystein Strand. Foto: Erik Brandsborg / Kulturtanken

Ikke nok, men en god start, mener Kulturtanken-direktør Øystein Strand:

– Det er stort behov for midler til utvikling av nytt innhold i DKS. Fire millioner er seøvsagt ikke mye når det skal deles på hele landet og alle kunstutrykkene, men det er en god start og et godt signal om hvor viktig dette er, sier Strand i en pressemelding. Det er Kulturtanken som forvalter DKS.

8 millioner kroner settes av til arbeid mot diskriminering.

Oppfølging av språkloven

11 millioner er satt av til regjeringens uttalte satsing på språk, i tillegg til de 9 millionene fra 2020 som overføres inn i neste år. Det var i mai i år at kulturministeren presenterte landets første språklov. De nye millionene til regjerings uttalte språksatsing fordeles slik:

 • 3 millioner til Språkrådet

 • 2 millioner til Språkrådet, NTB, Nynorsk pressekontor og Nasjonalbibliotekers nynorskrobot

 • 4 millioner til terminologiarbeid

 • 1,6 millioner til ulike språkorganisasjoner

– Vi står fortsatt i en prøvelse, men regjeringa ønsker med dette budsjettet å vise at vi står sammen, sa Raja avslutningsvis.