Bølgen Kulturhus i Larvik ble brukt som arena under sammenslåingen av fylkene Vestfold og Telemark ved årsskiftet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Jubler over satsing på mangfold

Publisert: 15. oktober 2020 kl 09.43
Oppdatert: 4. november 2020 kl 14.35

– Jeg synes at mangfoldsperspektivet og den klare visjonen om at kulturen skal være inkluderende og tilgjengelig for alle, er noe vi må heie på nå. Det tror jeg på, sier kulturdirektør Else Blom i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Da kulturminister Abid Raja (V) presenterte kulturbudsjettet sist onsdag, var mangfold et av hovedpunktene han trakk frem.

– Gjennomgående for det jeg har tatt opp så langt har vært ønsket om mangfold. Ønsket om inkludering av alle, uavhengig av geografisk bosted, sosial bakgrunn, etnisk opphav, tilhørighet, funksjonsnivå. Derfor er det også helt nødvendig at vi ser på hvilke barrierer som hindrer deltakelse, sa Raja i forbindelse med budsjettfremleggelsen.

Blom mener nøkkelen ligger i hvordan kultur blir kommunisert. Akkurat nå er Vestfold og Telemark fylkeskommune i gang med en ny kulturstrategi, der FNs bærekraftsmål nummer 10 ­– mindre ulikhet – står i sentrum. Da er mangfoldsperspektivet avgjørende.

Foto

Else Blom er direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hun har i 16 år jobbet med kultur fra forskjellige administrative nivåer i gamle Vestfold fylke. Foto: VFTFK

– Vi er nødt til å tenke på hvordan vi kan nå frem til alle. Jeg er ikke så opptatt av at vi nødvendigvis skal endre innholdet, men legge vekt på hvordan vi kommuniserer ut til folk. Jeg er opptatt av at det ikke bare er snakk om nye nasjonaliteter, men at det handler minst like mye om å inkludere de som vanligvis ikke benytter seg av kunst og kultur. Vi vil strekke oss for å inkludere utenforskapet i sin helhet, utdyper hun.

Mer dans

Videre trekker hun frem at det var en gledelig nyhet for fylkeskommunen at Dansekunst i Grenland fikk en bevilgning på 550.000 kroner over årets statsbudsjett. Dansekunst i Grenland var før fusjonen med Vestfold det regionale kompetansesenteret for dans i Telemark.

– Dansekunst i Grenland har, med prosjektstøtte fra fylkeskommunen siden 2011 gjennomført store og små prosjekter, og har hatt tro på og bygget opp dansemiljøet i regionen. At de nå får statlig støtte, er veldig gledelig og fint, sier Blom.

Hun legger til at hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark nå jobber for at fylkesrådmannen skal innstille til permanent støtte for dansesenteret, men saken er ikke avgjort ennå.

Skuffelsen kom likevel for Teater Ibsen, som ikke fikk innfridd sine forventninger om økt støtte. Teateret har i flere år søkt om midler til et nytt bygg.

– Det var kjedelig for teateret. Ellers har mer eller mindre alle kulturaktørene i fylket fått det de søkte om. Ingen har fått betydelig redusert støtte, sier Blom.

Nødvendig videreføring av produksjonsmidler

Hun sier det er svært positivt at regjeringen viderefører støtte til kulturell produksjon, sett i lys av dagens koronaforhold.

– Samtidig er det også selvfølgelig og helt nødvendig, understreker hun.

– Det er i hovedsak kriseordningene som fører til et økt kulturbudsjett, så jeg vil si det er skryt med forbehold, sier Blom.

I tiden fremover er Blom opptatt av å opprettholde og styrke dialogen med Kulturdepartementet rundt hva som vil skje med finansieringen av kulturen på sikt.

– Jeg er veldig spent på hva vi får ut av kulturdialogen som departementet nå legger opp til, sier hun.

Etterlyser kulturlov

Etter at Kulturdepartementet valgte å avbryte innføringen av regionreformen for kulturlivet tidligere i år, har gjort at finansieringen av kulturen lokalt og regionalt er blitt annerledes enn hva mange fylkeskommuner hadde planlagt for.

– Vi har behov for en sterk kulturpolitikk regionalt, men foreløpig er det veldig usikkert hvordan dette skal foregå i praksis. Hvem skal ha hovedansvaret for hvordan oppgavene prioriteres? Vi må nå klamre oss til den kulturdialogen som skal foregå mellom departementet og kommunene, sier Blom.

Hun etterlyser også en oppdatering på hva som skal skje med den forventede gjennomgangen av Kulturloven. Målet er å få på plass et nytt rammeverk som beskriver hvordan oppgaver fordeles mellom stat, region og kommune, og som skal reflektere nasjonale og uttalte mål for kulturpolitikken.

– Jeg er spent på å følge med på arbeidet med Kulturloven, for den stod det ingenting om i dette budsjettforslaget. Hva skjer med den? Den kunne lagt føringer og fungert som en type sikkerhet for hvordan oppgavene skal prioriteres nasjonalt og regionalt, sier Blom.