Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og regjeringen foreslår å øke støtten til momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Foto: Vidar Ruud / NTB

Opptrapping av støtten til frivillige organisasjoner

Publisert: 7. oktober 2020 kl 11.48
Oppdatert: 7. oktober 2020 kl 11.48

Til sammen er støtten til ordningen dermed på 1,8 milliarder kroner, som var målet i Frivillighetsmeldingen i 2021.

Momskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg økes også med 104,5 millioner kroner til 299 millioner kroner i 2021.

I budsjettet skriver regjeringen at de ser frivillige organisasjoner som en viktig arena for læring, kunnskap og kompetanse, og at de vil tilrettelegge for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger.