Heidi-Iren Wedlog Olsen er kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Foto

Terje Aamodt

Møre og Romsdal fylkeskommune

Reagerer på at fylkeskommunen ikke blir tatt med på råd

Publisert: 23. oktober 2020 kl 13.27
Oppdatert: 4. november 2020 kl 14.35

– I årets statsbudsjett ser vi at stimuleringsmidlene til kulturfeltet skal forvaltes av staten sine underliggende etater. Fylkeskommuner og kommuner som sitter tettere på en større del av kulturlivet, blir ikke styrket.

Det sier Heidi-Iren Wedlog Olsen, som er kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun peker på at et av de sentrale elementene ved gjennomføringen av regionreformen handlet om demokratisering av kulturpolitikken og økt samarbeid mellom forvaltningsnivåene, og reagerer derfor på at ikke statsbudsjettet i større grad legger opp til en styrking av fylkeskommunens budsjetter.

– Vi blir heller ikke rådført. Jeg opplever ikke at dette er i tråd med ambisjonen om demokratisering og samhandling, sier hun.

LES OGSÅ: – Regionreformen er ikke død

Friske midler til kulturhuset i Kristiansund

Som følge av regionreformen har Møre og Romsdal fylkeskommune likevel fått en liten styrking over statsbudsjettet innenfor kulturell og kreativ næring og kulturminneforvaltningen.

Dessuten får det nye kulturhuset for opera og museum i Kristiansund en ny tildeling på 20 millioner kroner for 2021.

– Det er bra, sier Wedlog Olsen.

Blant dem som ikke fikk ønsket sitt oppfylt var Musea på Sunnmøre. Høsten 2019 slo stiftelsene Sunnmøre museum, Kulturkvartalet i Ålesund og Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal seg sammen under det nye navnet Musea på Sunnmøre. De søkte om et statlig tilskudd på fem millioner kroner, men fikk ikke godkjent søknaden.

Ser frem mot tettere dialog med staten

Møre og Romsdal fylkeskommune er nå godt i gang med arbeidet med å legge frem egne budsjetter.

– Som i 2020 kan koronakrisa komme til å påvirke innrettingen av virkemidlene våre og arenaene samarbeidet vil skje på. Men vi er opptatt av å bidra til å holde aktiviteten oppe, understreker Wedlog Olsen.

Av statsbudsjettet kommer det frem at Kulturdepartementet vil legge til rette for dialogmøter med fylkeskommunene hvor partene skal bli enige om hvordan finansieringen skal fordeles. Hittil har ordningen basert seg på faste fordelingsnøkler der staten står for 70 prosent av finansieringen av kulturinstitusjonene, mens fylkeskommunen står for 30. Opposisjonen har reagert på at Kulturdepartementet før sommeren valgte å avblåse innføringen av regionreformen for kulturfeltet.

Wedlog Olsen sier hun er forventningsfull til en tettere dialog med staten når det gjelder forvalting av ansvaret for kulturpolitikken.

– Du anser altså ikke kulturfeltets regionreform for å være død og begravet?

– Jeg anser ikke reformen som død, men den har fått et kraftig skudd for baugen, sier Wedlog Olsen.