Kulturminister Abid Raja får både ris og ros fra kulturlivet i forbindelse med presentasjonen av den nye stimuleringsordningen. Her er Raja under Venstres landsmøte på Gardermoen i slutten av september, hvor han ble valgt til nestleder. Foto: Geir Olsen / NTB

Ris og ros til Raja

Publisert: 20. oktober 2020 kl 15.19
Oppdatert: 20. oktober 2020 kl 16.56

Mange kulturaktører var usikre og utålmodige i forkant av lanseringen av regjeringens nye stimuleringsordning.

Ordningen skulle tre i kraft 1. oktober, men først tre uker senere kunne kulturminister Abid Raja (V) endelig presentere den nye forskriften.

Mandag denne uken kom Raja med klar tale:

– Regjeringen skal stille opp for deg som kan ta et krafttak for å gjennomføre arrangementer. Jeg som kulturminister ønsker ikke at du avlyser. Vi ønsker aktivitet.

Har lyttet til feltet

Både Virke og Norske konsertarrangører (NKA) roser kulturministeren for å ha lyttet til feltet.

– Vi kommer til å følge tett med for å sikre oss at ordningen treffer. Men det er positivt at Raja er offensiv, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til Aftenposten.

Daglig leder Tone Østerdal i NKA stemmer i og roser Raja for at han nå har bedt Kulturrådet om raskere saksbehandling og utbetaling.

Treffer hele næringskjeden med innkjøp av kunst

130 av de 900 millionene som går til å stimulere til aktivitet i kulturlivet, er satt av til allerede etablerte ordninger. Blant annet skal 17 millioner gå til innkjøp av kunst til i offentlig rom (Koro).

– Dette er absolutt gledelig. Dette er stimuleringstiltak som treffer hele næringskjeden, sier styreleder Ruben Steinum i Norske billedkunstnere (NBK) til Aftenposten.

Som et ekstra insentiv for å gjennomføre julekonsertene, har Raja sørget for at også Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn skal kunne regnes som arrangører.

– Nå blir det julekonserter i kirkene. Årets sesong er reddet, sier seniorrådgiver i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Jens A. Bjelland til NTB.

Hjelper ikke sceneteknikere

Andre er ikke fullt så optimistiske.

Til Klassekampen sier Anne Cecilie Winther i scenetekniker-firmaet Oslo Kru at tiltakene er langt fra gode nok til å redde scenetekniske produsenter. Hun avviser at ordningen vil være til hjelp for selskapets 120 ansatte, som står uten et eneste oppdrag i overskuelig framtid.

Winther får støtte av forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

– Jeg oppfattet at han sa alle underleverandører skulle kompenseres som om det var full sal. Men når jeg leser forskriften, får jeg det ikke til å stemme overens. Jeg forutsetter at det er det han sier, som blir gjeldende politikk, sier Rian til Klassekampen.

Han legger likevel til at han er fornøyd med et par andre ting som kom frem av den nye forskriften: Arrangører som søker om støtte kan budsjettere med et overskudd på tre prosent og at revisorkravet bare vil gjelder for arrangører som mottar over 1 million kroner i støtte gjennom Kulturrådets nye ordning.

I likhet med Østerdal i NKA er også Rian fornøyd med at det legges opp til raskere saksbehandling og utbetalinger.