– Dessverre ser det ut til at dagens kulturminister ikke har tatt inn over seg de utfordringene vi nå står overfor. Han har vært fraværende i debatten, og alt for sein til å komme med tiltak, sier Creo-leder Hans Ole Rian om kultur- og likestillingsminster Abid Raja (V).

Foto

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Refser passiv Raja

Vil utsette regionreformen til etter koronakrisen

Publisert: 20. april 2020 kl 12.55
Oppdatert: 21. april 2020 kl 14.18

Flyttingen av en rekke kulturoppgaver fra staten og til fylkene skal etter planen skje 1. januar 2021.

Regjeringens forslag til fordelingen av ansvar og økonomi mellom stat og kommune er ventet 12. mai når bevilgningen til kulturen for 2021 kommer med forslaget til statsbudsjettet.

Men koronakrisen har allerede ført til enorme tap for kulturlivet og fylker rundt omkring i landet. Nå tar Creo-leder Hans Ole Rian til ordre for å vente med oppgaveoverføringen til det hele er over.

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo reagerer med skuffelse over at kulturarenaene ikke får åpne for flere publikummere.

Foto

Creo

– Det er absolutt på sin plass å vente med å overføre større ansvar for kulturen til regionene inntil krisen er over, sier Rian til Kulturplot.

KS har nylig anslått at kommunene så langt vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på mellom 12 og 16 milliarder kroner. For fylkeskommunene er det foreløpige tapet beregnet til mellom 2,5 og 3 milliarder kroner.

– En ansvarlig kulturminister må øyeblikkelig utsette hele regionaliseringen av regionreformen inntil vi ser hvordan koronakrisen vil påvirke norsk og internasjonalt kulturliv. Det ville vært helt uforsvarlig å fortsette denne prosessen nå, da ingen overskuer hvordan kulturlivet vil bli seende ut etter krisen. Nasjonal koordinering og finansiering vil være avgjørende for gjenoppbyggingen av kunst- og kulturlivet, fortsetter Rian.

LES OGSÅ | Teater-Norge: Ber Raja revurdere regionreformen

Går mot store tap

Kulturrådet er i gang med en omfattende kartlegging av tapet for hele landets kulturliv. I en e-post til Kulturplot opplyser spesialrådgiver for kultur i KS, Line Anni Solbakken, at organisasjonen foreløpig ikke har noe tall på hvor mye regionenes kulturaktiviteter liv vil tape. KS har sagt seg villige til å bistå i Kulturrådets kartlegging.

– Varigheten av nåværende tilstand vil naturligvis også påvirke tapene. Kulturrådet gjør en omfattende kartlegging av konsekvensene for hele kulturlivet, og KS vil etter hvert se nærmere på det som gjelder kommunesektoren. Vi jobber i kontinuerlig dialog med både kommunesektor og stat, legger Solbakken til.

Hovedorganisasjonen Virke har på sin side anslått at det privatfinansierte kulturlivet står overfor tap på flere milliarder kroner frem til sommeren.

En ansvarlig kulturminister må utsette regionreformen inntil vi ser hvordan koronakrisen vil påvirke kulturlivet.

– Uansvarlig

Rian mener det er uansvarlig å pålegge den lokale kulturen flere oppgaver i nåværende krise. Frykten er at kulturen vil tape i kampen om midler når enda strengere økonomiske prioriteringer må gjøres i fylkene.

– Jeg håper inderlig at kulturministeren nå ikke prioriterer å arbeide med regionaliseringen av kulturlivet, men heller setter all sin innsats – og departementets arbeidskapasitet  inn på å løse alle de enorme utfordringene kulturlivet står overfor, sier han, og kritiserer samtidig kulturminister Abid Raja (V) for å være passiv.

– Dessverre ser det ut til at dagens kulturminister ikke har tatt inn over seg de utfordringene vi nå står overfor. Han har vært fraværende i debatten, og alt for sein til å komme med tiltak. Etter mitt syn er han uegnet som kulturlivets fremste representant i den mest alvorlige krisen siden andre verdenskrig, sier Rian som understreker at 300 millioner til kulturlivet er på ingen måte nok.

LES OGSÅ | Kultur i kommunene: Ulik organisering, manglende planer og mindre penger

Staten må kompensere

Generalsekretær Hege Knarvik Sande i Norsk kulturforum (NOKU) håper ikke regionreformen blir utsatt, men stiller spørsmål ved Kulturdepartementets arbeidskapasitet.

– Et relevant spørsmål er jo: Hvor mye får de gjennomført i departementet? Hvor langt kommer de, og hvor mye kapasitet har de? Får de tid til å legge frem forslaget i mai som planlagt? Regionreformen på kulturfeltet er allerede utsatt med et år, og det ville vært svært synd om den ble ytterligere utsatt, sier Knarvik Sande.

Foto

Leder Hege Knarvik Sande i Norsk kulturforum (NOKU). Foto: NOKU

Et ufravikelig krav er likevel at staten må kompensere når oppgaver og ansvar flyttes til fylkene, understreker hun.

– Norsk kulturliv har lenge vært engasjert i regionreformen. Tror du det er mulig at debatten går litt under radaren i krisen vi står oppe i nå?

– Hvis det er noe vi burde ta oss tid til nå, så er det å debattere. Når alt annet er lagt ned, bør vi prioritere å være ute i offentligheten, så lenge man legger til rette for digitale møteplasser for meningsytring. Kulturlivet er så engasjert i debatten om regionreformen at det er veldig vanskelig å se for seg at det går under radaren og at feltet ikke klarer å respondere på dette.