Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
Foto
Heiko Junge / NTB
Regjeringen skaper usikkerhet om nasjonal kulturstøtte

– Vinglepolitikk

Publisert: 22. oktober 2020 kl 14.35
Oppdatert: 22. oktober 2020 kl 14.35

I statsbudsjettet ble det foreslått av Kulturdepartementet å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler mellom stat og fylkeskommune for kulturinstitusjoner. Ordningen har vært et spleiselag, der staten står for 70 prosent av finansieringen, mens fylkeskommunene står for 30 prosent. Kulturdepartementet vil heller legge til rette for dialogmøter hvor partene skal bli enige om finansieringen, kommer det fram i kulturbudsjettet.

Dette betyr at den økonomiske støtten til kulturinstitusjoner som Den Nationale Scene i Bergen ikke ville vært bestemt på forhånd, skriver Dagbladet.

Kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, reagerte på dette:

– Dette får så store konsekvenser for kulturen ute i landet at jeg mener det er det drøyeste Høyre-regjeringen har gjort disse åtte åra på kulturfeltet, sa hun til avisen.

Nå sier kulturminiter Abid Raja at ordningen er lagt på is:

– Mitt mål har hele tida vært å hjelpe kulturlivet gjennom coronakrisen på best mulig vis. Det får vi bare til gjennom dialog og gode innspill fra kultursektoren, noe som også er tilfellet i denne saken. Jeg vil derfor skape mest mulig forutsigbarhet for kulturen over hele landet, og derfor er det klokest nå å utsette dette og gjøre ny vurdering av dette, hensyntatt coronakrisen, sier han til avisen.

Trettebergstuen henviser til at den planlagte regionreformen for kultur, hvor regionene selv skulle finansiere sine egne institusjoner, ble skrotet av Raja i vår.

– Dette er total vinglepolitikk. Det at han sier at de ikke vil avvikle denne ordningen per nå, sier ikke noe om hvorvidt de kommer til å gjøre det i framtida eller ikke. Det viser at Raja ikke er til å stole på. Han lovte å legge vekk reformen, men nå utelukker han den ikke. Jeg og Ap går til krig mot dette, sier hun til Dagbladet.

Flere kulturpersonligheter, som blant andre teatersjef ved Trøndelag Teater, Elisabeth Egseth Hansen, har uttalt at de frykter for konsekvensene av ordningen, dersom den skulle fortsatt. De tror at kultursektoren i regionen kan komme til å tape i kampen om midler i konkurranse med andre oppgaver som fylkeskommunene og kommunene har om ordningen blir avviklet