Aslak Sira Myhre.
Foto
Carina Johansen / NTB

Arbeidet med ny boklov er i gang

Publisert: 20. oktober 2021 kl 12.30
Oppdatert: 20. oktober 2021 kl 12.35

I Anette Trettebergstuens andre uke som kulturminister settes arbeidet med en ny boklov i gang.

– Folk i hele landet skal ha tilgang til et mangfold av litteratur. Derfor vil regjeringen legge frem en ny boklov som skal sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Den opprinnelige bokloven er fra 2013. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil legge frem en boklov som sikrer fastprissystemet.

Mye har skjedd i bokmarkedet siden forrige lovforslag i 2013, blant annet konsumeres stadig mer av litteraturen gjennom strømming og lyd.

– Avgjørende for å sikre litteraturen

Trettebergstuen har bedt nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre lede utredningsarbeidet som skal lede frem til en ny boklov.

– En oppdatert boklov og et virkemiddelapparat tilpasset dagens bokmarked er avgjørende for å sikre litteraturen, lesing og et godt bibliotektilbud i framtida. Jeg ser fram til å bidra til å bygge en plattform for det norske litterære systemet de neste tiåra, sier Aslak Sira Myhre.

Trettebergstuen vil ikke si noe om når loven blir presentert, men sier til NRK at de legger frem en lov når de har en lov som blir god nok.

– Litteraturen er en nøkkel til kritisk refleksjon, utvikling og gode opplevelser. Den kan gi innsikt som styrker muligheten til å delta i samfunnet og å ta egne valg. Derfor er det viktig at det skapes god litteratur som er tilgjengelig for alle. Jeg er glad for å meddele at vi nå setter i gang et utredningsarbeid med påfølgende lovprosess slik at vi så raskt det lar seg gjøre, kan foreslå en ny boklov for Stortinget, sier Trettebergstuen.