LØY HAN? Viste kulturminister Abid Q. Raja mer enn det han ga uttrykk for under Stortingets muntlige spørretime forrige uke?
Foto
Ole Berg-Rusten / NTB

Hevder Raja løy i Stortingets spørretime

Publisert: 21. april 2021 kl 09.11
Oppdatert: 21. april 2021 kl 17.42

Sist onsdag ga kulturminister Abid Q. Raja en forklaring under Stortingets muntlige spørretime om hvorfor halvparten av søkerne hadde fått avslag på søknaden sin i første søknadsrunde for regjeringens stimuleringsordning. Da sa han at han ble kjent med situasjonen dagen før resultatet ble lagt frem.

Kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet sier derimot at de har hatt hyppig kontakt med departementet etter at den første søknadsfristen for stimuleringsordningen gikk ut 15. mars. Allerede 19. mars orienterte Kulturrådet departementet om at søknadsmengden mest sannsynlig hadde en samlet sum på rundt 630 millioner, fordelt på 800 søknader. Altså et beløp på mer en 230 millioner enn hele ramma på 400 millioner kroner som Kulturdepartementet hadde satt av til hele ordningen for første halvår.

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen mener det er merkelig at Raja ikke visste mer enn han svarte.

– Når vi møter i Stortingets spørretime, forventer vi å få så korrekte svar som mulig og tar for gitt at ministeren snakker sant. Med tanke på den informasjonen departementet mottok underveis fra Kulturrådet, er det merkelig at han ikke visste mer enn det han svarte, sier Sem-Jacobsen til Klassekampen.

Hun mener Raja urettmessig antydet at situasjonen kom brått på ham.

SVs Freddy André Øvstegård viste under spørretimen til at mange i kulturlivet følte seg lurt, etter at Raja hadde oppfordret dem til ikke å avlyse fordi de kunne søke om støtte fra stimuleringsordningen. Raja gjentok da at han først ble klar over situasjonen dagen før Kulturrådet la frem resultatene.

Nå mener Øvstegård at Raja løy i Stortingets spørretime for en uke siden, eller i beste fall ga villedende opplysninger.

Til Klassekampen gjentar Raja via departementets kommunikasjonsenhet at han ikke var kjent med de endelige vedtakene i første søknadsrunde før Kulturrådet sendte dem til departementet fredag 9. april. Han sier videre at han når det gjelder søknadsbehandlingen holder en armlengdes avstand, og derfor ikke legger seg opp i det.

Samtidig bekrefter departementet at det var tett kontakt med Kulturrådet om ordningene underveis i prosessen, og at de fikk tilsendt jevnlige statusrapporter på blant annet antall mottatte søknader, status for søknadssum og bevilgninger. De understreker deretter at de ikke visste hvordan Kulturrådet ville fordele rammen på 400 millioner kroner.

Sist fredag doblet Raja rammen for stimuleringsordningen første halvår. Han tilbakeviser at han kunne ha grepet inn tidligere.