Styreleder i Norsk Artistforbund (NA) sier støtteordningene under koronapandemien har truffet skeivt.
Foto
Berit Roald / NTB
Riksrevisjonens gjennomgang

Krisestøtten har truffet skeivt

Publisert: 8. juni 2021 kl 08.28
Oppdatert: 11. november 2021 kl 11.23

Styreleder i Norsk Artistforbund (NA), Reidar Brendeland mener små, selvstendige aktører i altfor stor grad har blitt oversett under fordelingen av koronastøtte. NA er en av organisasjonene som har bidratt til Riksrevisjonens gjennomgang av de ulike kompensasjonsordningene for kultursektoren i 2020.

Med henvisning til Kulturrådet slår rapporten fast at det var lettere for store og sterke aktører å få tilskudd. Faktisk mottok 14 virksomheter hele 30 prosent av tildelingene i kulturlivets kompensasjonsordning. Rapport viser også at aktører som tok ut store utbytter i 2019, fikk «urimelige utbetalinger».

En av årsaken til skeivfordelingen tror Riksrevisjonen kan ha noe med at små og mellomstore aktører var mindre flinke til å skrive gode søknader. I rapporten står det nemlig at store aktører i større grad hadde «anledning til å leie inn en revisor eller annen profesjonell bistand for å få hjelp til å skrive en søknad».

Rapporten peker også på problemet med en nedre beløpsgrense for støtte. Grensen kan ha ført til at flere små virksomheter har falt utenfor. Brendeland i NA forteller til Klassekampen at de har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer som sier de ikke en gang orker å søke på støtteordningene, og ser at det rett og slett ikke er noe der å hente for dem.