– Jeg ønsker aktivitet i kultursektoren innenfor trygge rammer også i 2021, sier kulturminister Abid Q. Raja.
Foto
Terje Bendiksby / NTB

Kulturrådet får bruke 100 millioner kroner på å innvilge over 300 kunstnerstipender

Publisert: 18. januar 2021 kl 10.36
Oppdatert: 19. januar 2021 kl 10.25

Som følge av koronapandemien foreslo regjeringen over statsbudsjettet for 2021 å styrke de ordinære kunstnerstipendene. Den nødvendige forskriften er nå fastsatt, og Kulturrådet kan begynne prosessen frem mot å innvilge midlertidige stipend, skriver kulturdepartementet i en pressemelding.

– Jeg ønsker aktivitet i kultursektoren innenfor trygge rammer også i 2021. Styrkingen av stipendene vil sørge for å opprettholde produksjon og aktivitet som sikrer publikum et variert kunst- og kulturtilbud over hele landet, samtidig som vi gir kunstnerne forutsigbarhet over tid, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Fastsettelsen av forskriftshjemmelen sikrer at Kulturrådet kan tildele 309 midlertidige arbeidsstipendhjemler.

– Jeg har vært tydelig på at det viktige kunst- og kulturfeltet skal få støtte gjennom pandemien. Disse stipendene bidrar til det, og sørger for at også den delen av kulturfeltet som skaper kunst og kultur får nødvendig støtte og kan opprettholde aktivitet gjennom krisen, sier kultur- og likestillingsministeren.