Kulturorganisasjoner mener makstaket på 50.000,- i honorar til norske artister gjør ordningen meningsløs.
Foto
Stian Lysberg Solum / NTB

Mener departementet regulerer markedsverdien til norske artister med makstaket på 50.000 kroner

Publisert: 12. mai 2021 kl 13.43
Oppdatert: 12. mai 2021 kl 13.45

Under pressekonferansen om revidert budsjett tirsdag sa kulturminister Abid Q. Raja at han de vil legge inn en endring i forskriften om stimuleringsordningen som gjør at det settes tak på hvor mye en arrangør kan få i tilskudd fra staten for å dekke honorar til artister og utøvere. Makstaket per enkelt artist eller utøver per arrangement settes på 50.000 kroner.

I utkastet til forskriften presiserer kulturdepartementet at de 50.000 skal dekke lønn og honorar til artisten, og at det skal utgjøre det artisten sitter igjen med etter at dens økonomiske forpliktelser i forbindelse med arrangementet er dekket.

Både organisasjonen for booking- og managementbyråer, NEMAA, og Norske Konsertarrangører er redd taket fjerner incentivene for de større norske artistene til å opptre i sommer.

– Det er flere norske artister som spiller for millionbeløp. Så at departementet skal inn og regulere markedsverdien til norske artister, er langt utenfor deres mandat, mener jeg, sier Joël Schwalenstöcker NEMAA til VG.

Kulturminister Abid Raja benekter over for avisa at de regulerer markedsverdien til norske artister. Arrangør står fritt til å inngå kontrakter som har artisthonorar utover 50.000 kroner, og til selv å legge til eventuelle høyere honorarer dersom markedspotensialet tilsier det, sier han.

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører mener denne grensen som setter per artist gjør hele ordningen meningsløs. Ordningen er nå tilpasset de små og mellomstore, mener hun og sier at begrensningene myndighetene legger inn, ekskluderer i praksis de større artistene og utøverne.