Tone Østerdal i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører.

Foto

Ellen Lorenzen / NKA

Norske Konsertarrangører

– Regjeringen burde åpne opp enda mer

Publisert: 15. april 2021 kl 10.37
Oppdatert: 15. april 2021 kl 12.04

Daglig leder for Norske Konsertarrangører sier hun er skuffet over at regjeringen nå ikke åpner opp mer. Hun mener det er en systematisk nedprioritering av kulturlivet vi er vitne til.

– I forrige uke merket jeg meg at kulturminister Abid Raja skrøt av at regjeringen prioriterer kulturlivet så høyt i gjenåpningsfasen. Da har vi veldig forskjellige lesebriller, for jeg leser ikke det samme som ham i denne gjenåpningsplanen, sier Østerdal til Dagsavisen.

Oslo forlenget i går sine strenge tiltak i to uker til. Det betyr at kulturlivet i hovedstaden fortsetter å være stengt. For resten av landet åpner derimot regjeringen fredag for nasjonale lettelser etter gjenåpningsplanens «trinn 1». Totalt er det fire trinn.

For kulturbransjen betyr det blant annet at de kan ha et publikum på 100 innendørs på faste, tilviste plasser, og 200 på offentlige arrangementer utendørs.

Dette mener Østerdal ikke er holdbart. Det er ikke mulig å tjene penger på 100 publikummere, sier hun og opplever det heller som en slags håndsrekning til de offentlige finansierte institusjonene som da kan ha folk i salen. For de private, der mange ikke kan få støtte fra stimuleringsordningen, finnes det derimot ikke økonomisk trygghet i dette, sier hun.

De siste dagene har nemlig Kulturdepartementet og Kulturrådet fått kritikk etter at overraskende mange fikk avslag på søknadene sine om stimuleringsmidler.

– For de frivillige arrangørene har vi fått vite at de ikke har noen søknadsmulighet før i juni. Alt dette viser at det er et stort misforhold mellom gjenåpning og de økonomiske virkemidlene som vi ble forespeilet skulle være der, sier Østerdal til Dagsavisen og etterlyser mer differensiering når det skal åpnes, og at kultur prioriteres høyere.

Hadde regjeringen faktisk prioritert kulturfeltet hadde de tatt kontakt med kulturarrangører for å diskutere gjenåpningsplanen, mener hun. De har derimot ikke hørt et pip fra dem ifølge henne.