Forestillingen «Vástádus eana - The answer is land» handler om det å stå sammen og bruke stemmen sin til å skape forandring. Koreografien av Elle Sofe Sara er inspirert av demonstrasjoner, samiske åndelige praksiser og formasjonsdans. ELLE SOFE AS er tildelt kr 225.000 fra Fond for lyd og bilde til gjenopptakelse av forestillingen på Icehot i Helsinki i februar 2022.
Foto
Antero Hein

Rekordmange tildelinger fra Fond for lyd og bilde

Publisert: 10. desember 2021 kl 08.51
Oppdatert: 10. desember 2021 kl 08.51

Fond for lyd og bilde har bevilget 43 millioner kroner til 489 prosjekter, fremføringer og markedsføringstiltak over hele landet. Det er dobbelt så mange tildelinger som vanlig.

Det er gjort mulig gjennom ekstra midler fra regjeringen under koronakrisen, skriver Kulturrådet.

Av de rundt 43 millionene er 17 millioner fra ordinær budsjettramme og 26 millioner fra regjeringens ekstra bevilgning i 2021 til stimulering av kunstproduksjon og formidling gjennom eksisterende ordninger i Fond for lyd og bilde.

 Selv om denne runden er et særtilfelle grunnet de ekstra midlene, viser det også at det er mange prosjekter og tiltak som holder så høy kvalitet at vi gjerne skulle hatt slike beløp å tildele hvert år. Vi er åpenbart ikke ferdig med pandemien og ser at 2022 blir nok et uforutsigbart år for bransjen. Styret i Fond for lyd og bilde regner med å ha god dialog med regjeringen om dette, forteller styreleder Susanne Næss Nielsen.

Hun fortsetter:

– Fond for lyd og bilde har blitt stadig viktigere for å finansiere nyskapende og mangfoldig kunst og kultur, og det er helt klart behov for en betydelig økning i den ordinære budsjettrammen i fondet. 

Scenekunstprosjekter, kortfilm og dokumentarfilm

Prosjektstøtte kortfilm og dokumentarfilm gjelder tilskudd til produksjon og ferdigstilling av kortfilm og dokumentarfilm. Prosjektet må ha norsk hovedprodusent med rettighet til filmen. Det gis kun støtte til ferdig filmproduksjon, og ikke til forprosjekter eller piloter i utviklingsfasen. Ordningen gjelder ikke for produksjon av musikkvideo. Utvalget hadde 94 søknader til vurdering med en samlet søknadssum på omlag 21 millioner kroner. 49 prosjekter er tildelt midler for samlet nærmere 10.383.000 millioner kroner.

Prosjektstøtte scene gjelder tilskudd til produksjon av nye scenekunstforestillinger for fremføring og publikumsvisning. Det kan også søkes om tilskudd til markedsføring som del av scenekunstprosjektet. Denne ordningen gjelder ikke forprosjekter eller piloter av scenekunst. Utvalget hadde 107 søknader til vurdering med en samlet søknadssum på omlag 16 millioner kroner. 54 prosjekter er tildelt midler for samlet nærmere 5.560.000 millioner kroner.

Komponering, turneer og ny musikkinnspilling 

Prosjektstøtte musikk gjelder tilskudd til komponering av musikk og til konserter og turnévirksomhet i Norge eller utlandet. Spillestedene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt. Ordningen gjelder ikke for arrangering, innstudering eller musikkinnspilling. Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige. Arrangører innvilges normalt ikke tilskudd fra Fond for lyd og bilde. Utvalget hadde 201 søknader til vurdering med en samlet søknadssum på om lag 17 millioner kroner. 116 prosjekter er tildelt midler for samlet nærmere 7.877.000 millioner kroner.

Prosjektstøtte fonogram gjelder tilskudd til utgifter knyttet til innspilling og produksjon av ny musikk med rettighet i Norge Utvalget hadde 405 søknader til vurdering med en samlet søknadssum på omlag 33,5 millioner kroner. 192 prosjekter er tildelt midler for samlet nærmere 14.168.168 millioner kroner.

Gjenopptakelse av tidligere produserte sceneforestillinger

Ordningen gjelder gjenopptakelsesprøven og markedsføring av allerede produserte sceneforestillinger på nye spillesteder. Formålet er å fremme spredning innenlands og utenlands av ikke-institusjonelle sceneforestillinger til nye publikumsgrupper. Som hovedregel skal det være minst et halvt år og innenfor tre år fra urpremiere til gjenopptakelsen. Et videoopptak av hele forestillingen og intensjonsavtale med det første spillestedet for gjenopptakelsen skal vedlegges søknaden.

Utvalget hadde 47 søknader til vurdering med en samlet søknadssum på omlag 3,8 millioner kroner. 21 prosjekter er tildelt midler for samlet 1.438.360 kroner. 

Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm

Ordningen gjelder markedsføringstiltak, promotering og festivalpåmelding i forbindelse med lansering av kortfilm og dokumentarfilm med norsk hovedprodusent. Formålet er å fremme salg og spredning av norskproduserte kortfilmer og dokumentarfilmer innenlands og utenlands. Det bør vedlegges en helhetlig markedsplan. Filmen må være ferdigstilt og nettlenke til låst klipp med mastret lyd må vedlegges søknaden.

Utvalget hadde 46 søknader til vurdering med en samlet søknadssum på omlag 3,5 millioner kroner. 19 prosjekter er tildelt midler for samlet 1.250.000 kroner.

Markedsføring av musikkutgivelser 

Ordningen gjelder markedsføringstiltak og promotering av en musikkutgivelse. Formålet er å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av nye norske ferdig produserte musikkutgivelser. Ferdig mastret musikk skal vedlegges søknaden og det må vises til en helhetlig utgivelsesplan. Musikkvideo regnes som et visuelt virkemiddel i forbindelse med markedsføring av en musikkutgivelse. Det er et krav at produksjon av musikkvideo skjer i samarbeid med en profesjonell filmskaper. Kunstnerisk idé skal beskrives av filmskaperen og moodboard/storyboard og CV på filmskaper skal leveres.

Utvalget hadde 87 søknader til vurdering med en samlet søknadssum på omlag 3,6 millioner kroner. 38 prosjekter er tildelt midler for samlet 2.517.770 kroner.