VIL DELE KULTURRÅDET I TO: SVs Freddy André Øvstegård vil dele Kulturrådet i to for å skape et sterkt og uavhengig Kulturråd.
Foto
Terje Pedersen / NTB

SV foreslår å splitte Kulturrådet i to adskilte organer

Publisert: 17. mars 2021 kl 09.06
Oppdatert: 17. mars 2021 kl 09.06

I stedet for å gi Kulturrådet flere byråkratiske oppgaver foreslår SVs Freddy André Øvstegård å opprette et eget «kulturdirektorat».

Øvstegård er medlem i Stortingets familie- og kulturkomité. Han mener Kulturfeltet og Stortinget må ta tilbake kontrollen over det som skjer i Kulturrådet. Bakgrunnen er den pågående omorganiseringen som gjør at Kulturrådet overtar flere oppgaver fra Kulturdepartementet. Endringene blir kritisert for å mangle forankring både i Stortinget og kulturlivet.

I dag skal Kulturrådet på den ene siden forvalte Kulturfondet, og på den andre siden iverksette en rekke politiske beslutninger på oppdrag fra Kulturdepartementet. At den faglige administrasjonen i Kulturrådet i dag jobber for å tilrettelegge begge deler mener Øvstegård er betenkelig.

En splittelse vil ifølge Øvstegård gi et sterkt og uavhengig Kulturråd med en tydelig armlengdes avstand til politikerne, og et sterkere direktorat som kan gi kulturpolitikken mer kraft i møte med andre felt.

Samtidig foreslår SV å utrede organiseringen av Kulturtanken, en fagetat som har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken, skriver Klassekampen.