SV og Freddy André Øvstegård ønsker seg gratis kulturskole til alle barn, uansett økonomi.
Foto
Stian Lysberg Solum / NTB

SV vil ha gratis kulturskole til alle barn

Publisert: 1. juni 2021 kl 09.10
Oppdatert: 1. juni 2021 kl 09.10

Kulturmeldingen for barn og unge skal snart vedtas på Stortinget. Et av SVs forslag til innstilling til kulturmeldingen er å gjøre kulturskole gratis for alle barn, uansett økonomi, gjennom tilskudd fra staten.

SVs kulturpolitiske talsperson, Freddy André Øvestegård sier kulturskolen er en av de store sakene SV vil prioritere på barne- og ungdomskulturfeltet hvis det blir nytt flertall og en ny regjering til høsten.

– Kulturskolen er jo et fantastisk tilbud – til dem som får det. Det er for få plasser, og det blir et klasseskille mellom de som har råd og de som ikke har råd til å delta. Her bør vi gjøre et krafttak, ved å gjøre kulturskolen gratis for alle barn og unge, sier Øvstegård til Dagsavisen.

SV foreslår også en opptrappingsplan for å få 700 flere plasser i kulturskolen allerede fra høsten av.

Til sammen anslår Øvstegård at dette vil koste rundt 200 millioner, noe han mener er en overkommelig sum for noe SV ser på som en viktig velferdsreform.

Regjeringens stortingsmelding om barne- og ungdomskultur ble lagt fram i mars i år av kulturminister Abid Raja og kunnskapsminister Guri Melby. Meldingen var et resultat av et toårig samarbeid mellom de to statsrådenes departementer, og fikk navnet: «Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge».

Meldingen er ferdigbehandlet og i familie- og kulturkomiteen i Stortinget, og deres innstilling skal etter planen vedtas i stortingssalen 7. juni.