Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo.
Foto

Berit Roald / NTB

– Viktig økning for musikere og festivaler

Publisert: 9. november 2021 kl 10.20
Oppdatert: 9. november 2021 kl 10.20

– Det er gledelig at Norsk kulturfond økes med 20 millioner kroner rettet mot turnévirksomhet og festivaler, sier rådsleder Lars Petter Hagen i Kulturrådet. Nå håper han budsjettforhandlingene fører til en økning også for sakprosaforfattere og flere andre.

Regjeringen la mandag frem sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

Musikere og festivalarrangører er hardt rammet av pandemien, og gis nå en øremerket økning gjennom Norsk kulturfond i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. 10 millioner øremerkes Kulturfondets turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band, og 10 millioner til tilskuddsordningen for musikkfestivaler.

– Musikere og arrangører er hardt rammet av pandemien, og jeg er glad for at vi nå vil kunne gi tilskudd til enda flere festivaler og konserter neste år, sier rådsleder Lars Petter Hagen.

Festivalstøtten for 2022 vil ifølge Kulturrådet bli klar allerede på rådsmøtet neste måned. For 2021 fikk 160 musikkfestivaler tilskudd over denne ordningen.

Håper på økning for sakprosa

– Rådet har lenge etterlyst en sterkere satsing på områder som vil styrke mangfoldet og ytringsrommet i norsk offentlighet. Det gjelder ikke minst sakprosaordningen, som lenge har vært underfinansiert, sier Hagen.

På budsjetthøringen forrige uke ba Hagen om en økning på 20 millioner kroner til sakprosaordningen alene, i tillegg til en styrking av tverrfaglige tiltak og produksjonsordninger på 15 millioner kroner.

– Vi ser nå spent frem til budsjettforhandlingene i Stortinget og håper på en ytterligere styrking av Kulturfondet før budsjettet blir endelig vedtatt, sier Hagen.