Frps Silje Hjemdal kaller vedtaket for en tydeliggjøring av partiets politikk.
Foto
Berit Roald / NTB
Frp

Vil legge ned Kulturrådet og Norsk Filminstitutt

Publisert: 14. mai 2021 kl 09.29
Oppdatert: 14. mai 2021 kl 09.30

På Frps landsmøte sist helg vedtok partiet nytt handlingsprogram for 2021-2025 hvor de ønsker å legge ned Kulturrådet og Norsk filminstitutt og heller flytte ansvarsområder og ressurser til kulturfeltet selv. Per nå fordeler Kulturrådet og Norsk filminstitutt over to milliarder kroner til norsk kulturliv.

Frps Silje Hjemdal, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité forklarer at Frp alltid har jobbet for å kutte i statlig byråkrati og at vedtaket er en tydeliggjøring av deres politikk.

Det Frp har reagert mest på er summen penger de bruker på det de kaller kulturuttrykk for spesielt interesserte. I stedet vil Frp ivareta norsk kulturarv og støtte idrett og kultur for barn og unge.

Hjemland reager også på hvor mye penger det går til å drifte for eksempel Norsk Filminstitutt (NFI), og mener insentivordningen for film kunne vært doblet hvis NFI ble avviklet og insentivordningen ble lagt under finansdepartementets styre i stedet.

I sitt alternative statsbudsjett for 2021 foreslo FrP å halvere overføringene til Kulturrådet med et kutt på 430 millioner, og kutte 110 millioner i overføringer til Filmfondet, som NFI forvalter.

– Vi vil ikke slutte å gi penger til norsk film og norsk kulturliv. Men hvor mye, får bli et budsjettspørsmål. Vi ønsker å kutte vesentlig i kulturbevilgningene. Da trenger vi heller ikke opprettholde store og tunge byråkratiske organisasjoner for å fordele færre midler, sier Hjemdal til Dagsavisen.

Målet, sier hun, er å bruke minst mulig av skattebetalernes penger på kulturbyråkrati og påse at mest mulig går til å ivareta kulturarv og skape tilbud der ute hvor folk bor.

Saken fortsetter under annonsen