Tage Pettersen (H).
Foto
Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre og Rødt vil forlenge koronastøtten for kulturlivet

Publisert: 21. februar 2022 kl 09.32
Oppdatert: 21. februar 2022 kl 09.32

Høyre og Rødt mener at koronastøtten må forlenges til sommeren, skriver Klassekampen. Kulturminister Anette Trettebergstuen er ikke enig.

Kulturministeren har oppfordret folk til å ta i bruk kulturtilbudene, nå som restriksjonene er opphevet. Likevel er flere fortsatt nølende. I en undersøkelse foretatt av Kulturrådet og NFI svarte 54 prosent at de er engstelige for å bli smittet av korona på kulturarrangementer.

– Jeg tror det største problemet bransjen nå står i, er lite forståelse i debatten. Resten av samfunnet tror at vi er tilbake til normalen. Men realiteten er at mange fortsatt er skeptiske til å oppsøke kulturtilbud, sier Tage Pettersen (H), medlem i Stortingets kulturkomité.

Han mener regjeringen må hjelpe kulturlivet fram til sommeren.

– Jeg synes det er naturlig å se på en forlengelse av kompensasjons- og stimuleringsordningen fram til juli. Noe som kan dekke opp for de tomme setene. Det vil gi bransjen forutsigbarhet til å sette i gang aktivitet igjen, sier han til Klassekampen.

Også partiet Rødt mener støtteordningen bør forlenges: Stortingspolitiker Hege Bae Nyholt vil forlenge ordningene frem til 1. august. 

Rødt tror grunnen til at flere ikke klarer å selge billetter slik som før, skyldes at mange har fått dårligere økonomi.

– Det handler ikke bare om at folk er redde for å bli smitta på kulturarrangementer. Med høye strømpriser og permitteringer er det flere som har dårligere råd i dag, sier Nyholt til avisen.

For kulturministeren er det uaktuelt med en forlengelse av støtteordningen. Hun påpeker at ordningen skal stimulere til aktivitet mens det er smittevernrestriksjoner. Derfor opphører den når samfunnet åpnes.