Kulturminister Anette Trettebergstuen overtar nøkkelkortet til avtroppende statsråd Abid Raja.
Foto
Ole Berg-Rusten / NTB

Kulturrådet ga råd om koronastøtte to ganger – begge ble forkastet

Publisert: 10. januar 2022 kl 10.05
Oppdatert: 10. januar 2022 kl 10.05

Abid Rajas stimuleringsordning ble annerledes enn det Kulturrådet anbefalte. Denne videreførte Anette Trettebergstuen da hun fikk anbefalt å skrote den.

Flere refser de to kulturministerene for ikke å ha lyttet til råd fra fagpersoner, ifølge Aftenposten. Stimuleringsordningen for kultur har kostet rundt 2 milliarder kroner så langt.

– Det er så mye usikkerhet rundt denne ordningen nå at mange ikke tør å søke, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører til avisa, og legger til at hovedutfordringen har vært at den har slått helt vilkårlig ut, og at det vil være slik også nå.

Samfunnsøkonom Leo Grünfeld påpeker at ordningen prøver å få til mer enn bare å hjelpe kulturlivet økonomisk, og at det er feilslått. Pengene skal bidra til å nå en rekke politiske mål, blant annet geografisk og sjangermessig mangfold og at arrangementet skal «oppleves tilgjengelig» for publikum. Søkerne risikerer å bli prioritert bort etter slike skjønnsmessige vurderinger, ifølge ham.

– Det fremstår helt absurd. Se for deg at bedrifter ikke skulle fått støtte fordi de lå feil sted i landet. Det er bare kulturfeltet som driver på sånn under koronakrisen, sier Grünfeld, partner i Menon Economics, til Aftenposten.

Forsvarer ordningen

Kulturminister Anette Trettebergstuen forsvarer ordningen i en e-post til Aftenposten. Hun sier hun ville innfri et ønske fra kulturlivet om rask hjelp da innstrammingen kom før jul.

– Nettopp derfor gjeninnførte vi en ordning som kultursektoren allerede kjente godt, og som ga titusenvis av gode kulturopplevelser.

Forhenværende kulturminister Abid Raja sier til avisa at de kulturpolitiske målene var argumentet for å lage særegne gode ordninger for kulturlivet.

– Vi tok kulturmålene aktivt i bruk, som man ellers hører om i festtaler. Det var nødvendig for at vi kunne forsvare å bruke mye mer penger, på mye bedre ordninger fra kulturdepartementet enn for øvrig næringsliv.