Sigmund Løvåsen
Foto

Sigmund Løvåsen, rådsleder i Kulturrådet, skal vurdere rådets habilitetsspraksis ved utdeling av kunstnerstøtte. Foto: Morten Holm/NTB

Kulturrådet ser til Danmark for vurdering av egen habilitetspraksis

Publisert: 10. oktober 2022 kl 10.47
Oppdatert: 10. oktober 2022 kl 12.18

Etter at Morten Traavik fikk avslag på søknad om kunstnerskapsstøtte tidligere i år, og mente at Kulturrådet hadde «kansellert» han, har praksisen rundt søknadsvurderinger i rådet vært omdiskutert, skriver Klassekampen

Dagens praksis, der kunstnere kan søke støtte fra utvalg som de selv sitter i uten å være inhabile til hele søknadsrunden, gjør at de kan  vurdere søknadene til konkurrentene sine. Praksisen har vekket reaksjoner etter flere oppslag de siste ukene. Tage Pettersen (H) har blant annet uttalt at tildelingspraksisen er langt verre enn han trodde. 

Nå skal Kulturrådet gjennomgå habilitetsreglene på nytt. Spørsmål som skal diskuteres er blant annet: Bør medlemmer i Kulturrådets faglige utvalg få lov til å søke tilskudd fra utvalgene de selv sitter i? Skal de i så fall bli funnet inhabile til hele søknadsrunden?

– Alle som forvalter penger på vegne av fellesskapet, bør ha et selvkritisk blikk på måten pengene blir forvaltet på. Diskusjonen som har gått de siste ukene, er et godt utgangspunkt for å vurdere habilitetsreglene igjen, sier Sigmund Løvåsen, rådsleder, til avisen.

Ser til Danmark

Parallelt med i Norge, pågår debatten om samme problemstilling i Danmark. Kritikerne mener at systemet må endres, samtidig som at Statens Kunstfond argumenterer for viktigheten av å ha folk i bransjen i utvalgene. 

Løvåsen forteller at de vil ta kontakt med Statens Kunstfond i Danmark for å sammenligne egen praksis med et liknende sted. 

Den norske organisasjonen Unge Kunstneres Samfund (UKS) skal også komme med innspill. Leder Steffen Håndlykken mener at det viktigste er at prinsippet om fagfellevurdering består.

– I kunstfeltet er kunstnere med på å bestemme prosessene og tildelingene. Fagfellevurdering sikrer kvalitet, og rullerende oppnevninger bidrar til nødvendig utskifting. Det er en hardt vunnet kamp for kunstnerorganisasjonene at det skal være armlengdes avstand til politikerne ved kvalitetsvurderinger og tildelinger, sier han til avisen.