NOKU
Foto

Gjennom tre fulle dager skal kulturfeltet samles på Kulturytring, for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen. Foto: Christian Hvatum.

Kulturytring innleder valgkampen i 2023

Publisert: 9. mai 2022 kl 09.23
Oppdatert: 9. mai 2022 kl 09.42

Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk og arrangeres for andre gang i Drammen i juni 2023. 

Kulturytring ble arrangert i Drammen for første gang i juni 2021. Til tross for pandemi ble det gjennom tre dager avviklet et tett program på seks scener med over 80 programposter som ga nær 4500 digitale visninger. Over 50 organisasjoner bidro med egne arrangementer. Initiativet tiltrakk nærmere 1000 deltakere totalt.

Kulturens Arendalsuka

– Erfaringene fra 2021 viser et stort behov for at hele kulturfeltet samles for å løfte kunst og kultur som politikk- og samfunnsområde, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum som er initiativtaker og ansvarlig for Kulturytring.

Foto

Generalsekretær i NOKU, Monica Larsson. Foto: Elfi Leinan.

Initiativet springer ut av organisasjonens visjon om at et levende kunst- og kulturliv over hele landet er den viktigste drivkraften for god samfunnsutvikling og økt livskvalitet.

– Kulturpolitikken utvikles jo ikke i et vakuum, men gjennom en åpen og levende debatt og aktiv meningsbryting i det offentlige rom. Derfor er Kulturytring Norges viktigste kulturpolitiske møteplass og debattarena. Vi gleder oss over å kunne ønske velkommen til kulturens Arendalsuka og til et yrende folkeliv i Drammen i juni 2023!

Om Kulturytring

  • Kulturytring er Norges ledende nasjonale arena for deling av kunnskap om kunst- og kulturfeltet og skal bidra til å sette dagsorden for kunst- og kulturpolitikk i valgkampen
  • Arrangeres 19. – 21. juni 2023, i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune
  • Initiativtaker er Norsk Kulturforum (NOKU)

Om Norsk Kulturforum (NOKU)

  • Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet
  • NOKU skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet