Foto: Vidar Ruud / NTB

Kunstens viktige rolle i samfunnet kan ikke undervurderes, skriver Manuela Hofer. Bildet viser kunstverket «Infinity Mirrored Room-Hymn of Life» av Yayoi Kusama på Henie Onstad Kunstsenter.

Foto

Vidar Ruud / NTB

Hvorfor kunst og kultur er så viktig for ethvert samfunn

Publisert: 29. september 2023 kl 07.53
Oppdatert: 29. september 2023 kl 10.39

­Manuela Hofer er musiker og fotograf.

 

Jeg leste nylig Bjørn Vatnes kronikk i Sunnmørsposten og kom på at jeg har jo selv også gjort meg opp noen tanker om temaet, som sikkert mange med meg har.

Både erfaring og forskning viser at kunst spiller en viktig rolle i samfunnet, på flere måter. Det er blitt skrevet diverse bøker, rapporter, tidsskrifter om dette, både i inn- og utlandet.

Kunstens viktige rolle i samfunnet kan ikke undervurderes. Den beriker våre liv, stimulerer vår kreativitet, fremmer refleksjon og bidrar til sosial endring. Vi bør støtte og verdsette kunsten som en uunnværlig del av vårt samfunn, slik at den kan fortsette å blomstre og berike våre liv på utallige måter. 

10 gode argumenter

Her er 10 grunner til hvorfor kunst er viktig i samfunnet:

  1. Kreativitet og innovasjon: Kunst stimulerer kreativ tenkning og bidrar til å fremme innovasjon. Kunstneriske uttrykk utfordrer konvensjonelle tanker og kan inspirere til nye ideer og løsninger.
  2. Identitet og kulturell arv: Kunst er en kilde til å uttrykke og bevare vår identitet og kulturelle arv. Kunstverk reflekterer våre verdier, tradisjoner og historie, og bidrar til å formidle dette til kommende generasjoner.
  3. Kommunikasjon og uttrykk: Kunst gir en unik måte å kommunisere og uttrykke seg på. Uansett om det er gjennom maleri, dans, musikk eller skulptur, kan kunst formidle komplekse følelser og budskap som kan være vanskelige å uttrykke på andre måter.
  4. Utdanning og læring: Kunst har en viktig rolle i utdanningssystemet. Studier viser at kunstundervisning forbedrer kognitive ferdigheter, kreativ tenkning og problemløsningsevner hos studenter.
  5. Livskvalitet og trivsel: Kunst har en positiv innvirkning på vår livskvalitet og trivsel. Gjennom kunstopplevelser kan vi oppleve glede, inspirasjon og refleksjon, som bidrar til å berike våre liv.
  6. Empati og forståelse: Kunst kan bidra til å utvikle empati og forståelse for andres perspektiver og opplevelser. Kunstverk kan gi innsikt i ulike kulturer, samfunnsutfordringer og menneskelige erfaringer.
  7. Samfunnsengasjement og aktivisme: Kunst har lenge vært en plattform for sosialt engasjement og aktivisme. Kunstverk kan sette fokus på samfunnsproblemer, skape debatt og inspirere til handling for sosial rettferdighet.
  8. Økonomisk verdi: Kunst og kultur bidrar til økonomisk vekst og sysselsetting. Kunstneriske næringer, som teater, film, musikk og design, skaper jobber og bidrar til den økonomiske utviklingen i samfunnet.
  9. Turisme og reiseliv: Kunst og kulturattraksjoner er ofte en viktig faktor for turisme og reiseliv. Besøkende tiltrekkes av kunstgallerier, museer, teatre og festivaler, noe som bidrar til lokal økonomi og kulturell utveksling.
  10. Kritisk tenkning og refleksjon: Kunst oppfordrer til kritisk tenkning og refleksjon. Kunstverk kan utfordre etablerte ideer og verdier, og bidra til å utvikle en mer bevisst og reflekterende samfunn.

Dette viser at kunst er en uvurderlig ressurs i samfunnet, som bidrar til å berike livene våre, fremme kreativitet og uttrykk, og være en katalysator for sosial og kulturell utvikling.

Dessuten er kunsten en formidabel kilde til utfordring og refleksjon. Gjennom forskjellige kunstuttrykk som maleri, litteratur, musikk og teater får kunstnere mulighet til å uttrykke sine tanker, følelser og perspektiver. Kunstverket kan være en katalysator for å utfordre vår tradisjonelle tenkning og perspektiver på verden, og med det åpne for nye idéer, perspektiver og opplevelser.

 

«Kunstens viktige rolle i samfunnet kan ikke undervurderes. Den beriker våre liv, stimulerer vår kreativitet, fremmer refleksjon og bidrar til sosial endring.»

 

Kunstnerisk utfoldelse bidrar også til å skape et samfunn, som er mer kritisk, åpent, inkluderende og nysgjerrig. Utover det er kunsten en essensiell mekanisme for å fremme vår individuelle og kollektive identitet. Kunst gir os mulighet til å uttrykke våre unike stemmer og opplevelser i verden.

Gjennom kunst kan vi fortelle historier, uttrykke holdninger og manifestere vår kulturelle arv. Og kunst kan bidra til å forme vår sosiale identitet og forbinder oss med vår fortid, samtid og fremtid.

Uten kunsten ville muligens vårt samfunn lide av både en identitetskrise og mangel på dybde og forståelse av vårt eget sjelsliv og vesen.

Binder mennesker sammen

Kunsten har også en enestående evne til å skape forbindelse mellom mennesker og fremme sosial tilhørighet. Uansett om vi er på en konsert, besøker et galleri eller en teaterforestilling, kan kunsten bringe mennesker sammen på tvers av alder, kjønn, rase og sosioøkonomisk bakgrunn.

Kunst kan fungere som et samlingspunkt, hvor mennesker kan dele opplevelser, følelser og perspektiver. Det skaper rom for dialog, forståelse og empati, som er avgjørende for å bygge sterke fellesskap og fremme sosial harmoni.

 

«Kunstens kreative kraft utfordrer, inspirerer og former vårt samfunn på flerfoldige måter. Den beriker våre liv og berører våre sjeler på en måte intet annet kan.»

 

Dermed er kunsten en kraftfull drivkraft i seg selv, for sosial endring og politisk bevissthet. Historisk sett har kunsten spillet en avgjørende rolle i å utfordre urettferdighet, undertrykkelse og ulikheter. Kunstverker kan fungere som argumenter/tilsvar, der utstiller/aktør kommenterer både sosiale og politiske problemstillinger.

Kan mobilisere mennesker

Kunstneriske uttrykk kan mobilisere mennesker og skape en bevegelse for forandring. Kunstens makt, til å endre holdninger og skape bevissthet rundt viktige saker og spørsmål, bør ikke undervurderes. Kunst er dermed langt mer enn estetikk og underholdning. Den er en vital og uunnværlig del av ethvert samfunn.

Kunstens kreative kraft utfordrer, inspirerer og former vårt samfunn på flerfoldige måter. Den beriker våre liv og berører våre sjeler på en måte intet annet kan.

i må verne om kunsten, støtte den og oppmuntre dens utfoldelse, så vårt samfunn kan fortsette å blomstre med kreativitet, forståelse, sosial bevissthet og muligheter for forandring.

Kunsten kan hjelpe oss framover

Jeg vil avslutte med et sitat fra Jane Chu, styremedlem hos National Endowment for the Arts i New York: 

«The arts push us to new frontiers of innovation. They open our eyes to new ways of seeing, thinking, and doing. And they are a means for creating the world we all want to live in, where everyone has access to new opportuities and the chance for their dreams to be realized. The arts can help us move forward as people, and as a society, because by creating, we remember that we never have to be stuck in old ways, when we can dream about building a world where we can be what we want to be.»