The Metropolitan Museum of Art i New York vurdere å selge noen av verkene for å sikre videre drift.
Foto
Timothy A. Clary / AFP

USAs største museer må selge kunstverk for å overleve pandemien

Publisert: 12. april 2021 kl 09.05
Oppdatert: 12. april 2021 kl 09.05

I en undersøkelse fra The Art Newspaper kommer det frem at verdens hundre største kunstmuseer til sammen hadde et fall på 77 prosent på antall besøkende fra 2019 til 2020.

I USA har dette ført til at flere kunstmuseer har solgt eller vurderer å selge verk fra samlingen for å finansiere drifta. Dette gjelder blant annet The Metropolitan Museum of Art i New York.

Situasjonen er også kritisk i Europa, men i motsetning til USA er de fleste store kunstmuseum delvis finansiert av staten, forklarer David Vuillaume, formann i Nemo, nettverk av europeiske museer og direktør i det tyske museumsforbundet.

I tillegg er det i flere land i Europa forbudt for museer som mottar slik offentlig støtte, å selge verk for å finansiere drifta. Der det ikke finnes forbud finnes det etiske prinsipper som holder de fleste museer fra å gjøre det.

Det internasjonale rådet for museet ICOM, har også retningslinjer som sier at slike salg ikke er tillatt. Det gjaldt også for medlemsmuseene til den amerikanske museumsalliansen – frem til pandemien kom. Nå diskuteres det om endringen av vedtektene skal gjøres permanent, skriver New York Times.

Liv Ramskjær generalsekretær i Museumsforbundet mener dette viser at bransjen er desperat.

– Samlingen er museets kapital. Hvis man selger den, forringer man kapitalen og museets identitet, sier Ramskjær til Klassekampen.

Hun forteller at i Norge er salg og avhending av verk fra museumssamlinger strengt regulert gjennom etiske regelverk og etablerte standarder.

En undersøkelse fra i Museumsforbundet i fjor viste at en stor del av de norske museene og kunstmuseene har hatt stor nedgang i besøkstall. Selv om denne utviklingen er dramatisk, tviler hun på at vi vil se salg fra kunstmuseers samlinger her i Norge.