Foto

Kunstsilo

Per Kristian Nygård vant Sparebanken Sør Kunstnerpris 2022

Publisert: 21. november 2022 kl 13.49
Oppdatert: 21. november 2022 kl 13.49

­Prisen vant han for sin serie «Forandring som en form for repetisjon», hvor han har trykket brukte skjærefjøler som tresnitt. Fjølene er fra 1930- og 1940-tallet, og har over flere generasjoner fungert som et hverdagsobjekt i folks daglige liv.

Fjølene er hentet fra nabolag som ble ansett som mindre bemidlet. Siden har disse nabolagene gjennomgått en stor gentrifiseringsprosess. Trykkene blir dermed dokumentasjon på levd liv og understreker et fysisk, sosialt og kulturelt fenomen i vår tid; forvandlingen av arbeiderklassestrøk til bydeler for mer velstående grupper i samfunnet.