Kunsthøgskolen i Oslo
Foto

Kunsthøgskolen i Oslo er i millionunderskudd på grunn av de høye strømprisene. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Strømprisene

Kunsthøgskolen styrer mot blodrøde tall: – Svært utfordrende

Publisert: 13. september 2022 kl 14.08
Oppdatert: 13. september 2022 kl 14.10

Kunsthøgskolen (KHiO) opplever håndteringen av strømsituasjonen innenfor tildelte rammer fra kunnskapsdepartementet som svært utfordrende, skriver Aftenposten. Ledelsen har nylig hatt møte med departementet og bedt om at den ekstraordinære situasjonen blir vurdert i neste års statsbudsjett. 

I tillegg ser høgskolen på umiddelbare tiltak:

– Vi er i gang med å se på aktiviteter og innkjøp som kan utsettes. Vi ser også på hvordan vi bedre kan drive energiøkonomisering, spare kostnader til strøm og ventilasjon samt å redusere reise- og møtevirksomhet, skrive Høyskoledirektør Kristel Jæger Skorge i en epost til Aftenposten. 

Høyskoledirektør ved KHiO Kristel Jæger Skorge
Foto

Høyskoledirektør ved KHiO Kristel Jæger Skorge opplever de høye strømprisene som svært krevende. Foto: Universitetet i Oslo

Uaktuelt med strømkompensasjon til høyskoler og universiteter

Maria Tagmarachi Storeng, ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet, skriver i en epost til avisen at den økonomiske utviklingen følges nøye, men at det er styret ved den enkelte institusjon som har ansvaret for å drive virksomheten innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon.

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister, har sagt at det ikke er aktuelt å kompensere høyskoler og universiteter for strømutgifter.

Alarmerende allerede i april

Allerede i april var KHiO 4 millioner kroner i minus. På spørsmål fra avisen om hvorfor de ikke har tatt grep tidligere, svarer Jæger Skorge at det i et normalår vanligvis er både merforbruk og mindreforbruk på ulike poster. I et styrenotat hos KHiO fra juni står det:

«Det forventes at merforbruket reduseres i løpet av 2. tertial som følge av sommertid».