Elever fra Edvard Munch videregående skole, linje for Kunst, design og arkitektur som begynte på veggmaleriet i februar.
Foto
Marianne Hoen, Kunst i Skolen

Tegneworkshop for frihet på Galleri Seilet

Publisert: 8. mars 2022 kl 09.10
Oppdatert: 8. mars 2022 kl 09.10

Kunst i Skolen har invitert elever til tegneworkshopen FRIHET I FRI STREK på Galleri Seilet.

Fire skoler fra Oslo og Viken skal videreføre og fortsette på et stort tegneprosjekt på veggene i galleriet, startet av elever fra Edvard Munch videregående skole, og en myldrende veggtegning vil bre seg utover.

Dagen etter fortsetter en ny klasse på tegningen. Det blir et felles prosjekt for elevene der alle kan få uttrykke seg selv, med egen strek eller egne ord og tanker. Utfordringen blir blant annet å samarbeide og flette tegningene / seriene sammen til en helhet.

Elevene får spørsmålet «Hva er frihet for deg?Hvordan kan du tegne og uttrykke med din egen strek noe du kan oppleve som frihet?».

Foto
Frihet er å tro på seg selv. En elev er i gang med å tegne og skrive om begrepet frihet. Foto: Marianne Hoen, Kunst i Skolen.

Idéen til workshopen ble utviklet i samarbeid med Mona Brekke, kunstner og lærer i Kunst, design og arkitektur på Edvard Munch videregående skole. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen, som frakter elevene til og fra Galleri Seilet med Kulturbuss. 

Foto
Detalj av veggen. Foto: Marianne Hoen, Kunst i Skolen.

Kunst i Skolen har i over 70 år arbeidet for at visuell kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i skole og barnehage.

Det kommer nye klasser 9., 10. og 11. mars. Veggmaleriet blir vist i galleriet til og med tirsdag 16. mars. 

OM KUNST I SKOLEN

  • Landsdekkende og ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke de visuelle kunstartenes plass i barnehage og skole
  • Organisasjonen bidrar til å utvikle barn og unges kunstforståelse, kreativitet, kritisk sans og følsomhet for visuelle uttrykk gjennom vandreutstillinger, digitale kunstutstillinger, undervisningsmateriell og ulike samarbeidsprosjekter med skoler og kunstnere
  • Som en del av Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, arbeider Kunst i Skolen for å styrke lærernes kompetanse innen praktiske og estetiske fag og arrangerer blant annet lærerkurs, lærerkvelder og debatter
  • Driver Galleri Seilet som har et stort utvalg av norsk samtidsgrafikk og bistår skoler med innkjøp av kunst
  • Stiftet i 1948 og støttes av Kunnskapsdepartementet