Stein Olav Henrichsen håper det offentlige vil spytte inn mer midler til realiseringen av kunstsiloen i Kristiansand. Foto: Javad Parsa / NTB

Usikkerhet rundt når Kunstsiloen kan åpne

Publisert: 13. desember 2022 kl 11.07
Oppdatert: 13. desember 2022 kl 11.07

­Kristiansands kunstsilo går en usikker fremtid i møte hvis ikke staten bevilger mer midler, ifølge styrelederen.

– I verste fall blir bygget stående tomt, sier Stein Olav Henrichsen, styreleder for Sørlandets Kunstmuseum som skal drive museet i siloen, til Aftenposten.

Åpningen av kunstsiloen som allerede er forskjøvet fra 2023 til 2024 henger i en tynn tråd. I høstens statsbudsjett er det ikke gitt økt tilskudd til drift i 2023, slik museet hadde forventet.

Kunstsiloen skal vise kunstverk fra Tangen-samlingen, som totalt teller 4500 kunstverk. Hovedvekten av samlingen er nordisk modernisme. Staten har bevilget 13 millioner til drift i 2023. Men museet har behov for 10,5 millioner mer, ifølge styreleder Henrichsen.

– Dersom det offentlige ikke følger opp, er det en risiko for at Sørlandet mister sitt kunstmuseum, sier Henrichsen.