Sparebankstiftelsen DNB støtter Norsk Folkemuseum med 20 millioner kroner til et prosjekt som skal gjenskape tradisjonshåndverk og videreføre det til nye generasjoner. Her er førstekonservator Terje Planke. 
 
Foto

Norsk Folkemuseum

Nytt milliondryss fra Sparebankstiftelsen DNB

Publisert: 23. desember 2019 kl 09.17
Oppdatert: 23. desember 2019 kl 09.20

Norsk Folkemuseum vil bygge opp et «håndverkstun» med verksteder for kurs og opplæring, hvor håndverkstradisjoner skal formidles til elever og andre besøkende.

Museet får 20 millioner kroner til utvikling av håndverkstunet, inkludert istandsetting og tilrettelegging av bygninger hvor kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk skal vektlegges, skriver Sparebankstiftelsen DNB i en pressemelding.

Unike på bygningsvern 

– Vi jobber allerede med å ta vare på over 160 antikvariske bygninger og museet har en helt unik kompetanse på bygningsvern. Denne kunnskapen ønsker vi å dele med andre, og vi tror at dette vil komme samfunnet til gode på flere måter, sier førstekonservator Terje Planke til museets egen nett-side.

Samisk kunst og unge talenter

Sparebankstiftelsen DNB har også tildelt midler til blant annet:

  • Formidling av samisk kunst: Kunst fra Sápmi er en utstilling for samisk kunst og kulturhistorie som skal arrangeres i lokale kunstforeninger de neste to årene. Til et formidlingsopplegg knyttet til utstillingen får Norske kunstforeninger 1 million kroner.
  • Satsing på unge musikertalenter: Festspillene i Bergen satser på unge talenter og på neste års arrangementet deltar de både i en konsertserie på komponisthjemmene og i åpningsseremonien. Sparebankstiftelsen DNB ønsker å støtte satsingen, og Festspillene 2020 får derfor 800.000 kroner i støtte til dette.