Foto
Nordnorsk kunstmuseum. Foto: NNKM
Styreleder

– McGowan fikk sparken på grunn av dårlig ledelse

Publisert: 3. april 2020 kl 09.30
Oppdatert: 7. august 2020 kl 13.01

Direktør for museet, Jérémie McGowan, fikk nylig sparken uten noen nærmere begrunnelse. Nordnorsk kunstmuseum har hevet seg opp til internasjonal standard og blitt et prisvinnende museum under hans ledelse, ifølge Klassekampen.

I går valgte tre av styremedlemmene å trekke seg på grunn av behandlingen av McGowan, og det har blitt krevd en begrunnelse av styreleder Grete Ellingsen, tidligere statssekretær for Høyre.

«Vi stiller oss ikke bak vedtaket som styrets flertall har gjort i saken. Vi mener saken har blitt håndtert på en svært dårlig måte fra styrets ledelse. Derfor trekker vi oss fra våre verv».

Foto
Styreleder Grete Ellingsen. Her sammen med statsminister Erna Solberg, fra sin tid som ordfører for «den blå byen» Sortland. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Brevet er signert kunstnerne Joar Nango, Inger Blix Kvammen og Trygve Luktvasslimo. De tre ble utnevnt som styremedlemmer og varamedlem i NNKM tidligere i vinter.

– Etter mitt skjønn og mine vurderinger er han (McGowan, journ.amn.) skikket til å fortsette i jobben. For meg er det uforståelig hva som er vektet i styrets avgjørelse. Derfor trekker jeg meg, sier Nango til NRK.

Internt brev lekket til pressen

Saken fortsetter under annonsen

Nå kommer begrunnnelsen, i form av et brev publisert på nettstedet Subjekt. KulturPlot har fått opplyst at brevet var internt, og at det ble lekket til pressen av en av de ansatte, før alle andre ansatte visste om vedtaket.

Her kommer det frem at både dagens styreledelse og tidligere styreleder er misfornøyd med Jérémie McGowans lederegenskaper og økonomistyring:

«Direktøren har på flere områder levert svakere enn det man må kunne forvente. Dette var årsaken til at det forrige styret i utgangspunktet ikke ønsket å gi ham et nytt åremål som direktør vinteren 2019.

I dialogen med det forrige styret ble han gjort kjent med dette, og med at styret ønsket å beholde hans kunstneriske kompetanse. Han ble derfor tilbudt en fast stilling som kurator ved kunstmuseet.

McGowan ønsket ikke en slik løsning. Styret valgte da å gi ham en nytt, forkortet åremål på to år, der det eksplisitt heter at arbeidsforholdet kan avsluttes når som helst og uten begrunnelse. Denne avtalen aksepterte McGowan.

Foto
Måtte gå: Direktør Jérérmie McGowan. Foto: NNKM

Da jeg i januar overtok som styreleder, satte jeg meg inn stiftelsens historie de siste årene. Den avdekket at direktøren ikke har levert på tydelige og gjentatte bestillinger fra styret. Det har vært gjennomgående svak rapportering og mangelfulle leveranser på viktige struktur- og plandokumenter, i en organisasjon som mottar et betydelig offentlig tilskudd. Det er uheldig og gjør styrets arbeid vanskelig.

none

Jeg erfarte også at samhandlingen mellom styret og direktør over tid ikke hadde vært som det burde være. Det i en stiftelse som årlig forvalter med enn over 20 millioner offentlige kroner.

En viktig oppgave for en nasjonal kulturinstitusjon i nord, er å levere på oppdraget samt på bestillinger fra Kulturdepartementet. Institusjonen har fått i oppdrag å drive Svalbard kunsthall, som Nordnorsk kunstmuseum mottar over to millioner kroner i året i tilskudd over statsbudsjettet for å drive. Dette arbeidet er dessverre gradvis trappet ned, uten forankring i Kulturdepartementet eller styret.

I tillegg oppstod situasjoner som følge av direktørens personalbehandling. Dette, sammen med fallende publikumstall – og en ikke tilfredsstillende økonomistyring – gjorde i sum at styret fant det både riktig og påkrevd å avslutte arbeidsforholdet nå», skriver Ellingsen.

Hun la til at hun har innhentet samtykke fra tidligere styreleder, og kunne informere om at heller ikke det forrige styret ønsket å gi McGowan en ny åremålsstilling.

Bare styreleder får uttale seg

KulturPlot har kontaktet fungerende ledelse ved Nordnorsk kunstmuseum. Kommunikasjonsansvarlig, Kjetil Rydland, henviser til styreleder Grete Ellingsen for alle kommentarer i saken.

Saken vil bli oppdatert med ytterligere kommentarer.

none